Der skal altid være plads på Kofoedsminde

Lolland Kommune skal sammen med Region Sjælland og den sikrede institution Kofoedsminde sørge for, at der aldrig er venteliste på at få placeret domfældte udviklingshæmmede, slår Indenrigsministeriet fast

Af Knud Abildtrup

LOLLAND: Der har været en del forvirring blandt kommunerne, om proceduren, når det gælder om at kunne sende udviklingshæmmede, der er dømt til anbringelse på landets store, sikrede institution på Lolland.

Det har betydet et møde mellem KL og Indenrigsministeriet - bl.a. om der må være ventetid på en sikret plads på Kofoedsminde, herunder hvad der forstås ved ventetid.

Ministeriet har svaret:

* at Lolland Kommune har pligt til at etablere tilbud i særlig sikret afdeling på Kofoedsminde og til at modtage de personer, som efter en dom skal optages i et særligt botilbud.

* at der ikke er mulighed for at dispensere for den forpligtelse. Det betyder, at der altid skal etableres et tilbud enten på Kofoedsminde eller i tilknytning til Kofoedsminde.

* at konstaterer Lolland Kommune, at Kofoedsminde ikke kan dække behovet for sikrede pladser, må kommunen henvende sig til Region Sjælland, der så må vurdere, om der er behov for - permanent eller midlertidigt - at udvide antallet af pladser.

* at hvis det er tilfældet, må rammeaftalerne tages op til genforhandling, hvorefter rammeaftalen skal tilpasses løbende, hvis der er behov for det.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt