Regeringsgrundlag uden værktøjer til at løse kommunale problemer

- Vi har nogle områder, som i disse år vokser eksplosivt bl.a. hjælpen til børn med problemer og udgifter til handicappede. Det er jo ikke, fordi vi bevidstløst hælder penge ud i de kommunale institutioner, skriver Brønderslev-borgmester Lene Hansen (S
25. FEB 2010 13.20

BRØNDERSLEV: Brønderslev Kommunes borgmester Lene Hansen (S) har studeret regeringsgrundlaget uden at blive meget klogere på, hvad regeringen konkret vil gøre for f.eks. kommunernes muligheder for at løse de store økonomiske udfordringer, man står over for. Men hun ser positivt på regeringens ønske om at sætte skolerne mere fri og styrke læseevnen hos skolebørnene, skriver kommunen.

Regeringen vil have nulvækst i de offentlige finanser, og det betyder også, at kommunerne ikke må bruge flere penge. Lene Hansen efterlyser initiativer fra regeringen til, hvordan kommunerne så skal løse velfærdsopgaverne:

- Vi har jo nogle områder, som i disse år vokser eksplosivt bl.a. hjælpen til børn med problemer, arbejdsløsheden stiger, udgifter til handicappede stiger også etc. Det er jo ikke, fordi vi bevidstløst hælder penge ud i de kommunale institutioner. Tværtimod besparer vi skolerne og, ældreomsorgen for at få råd til at betale for de stigende udgifter på de specialiserede områder. Hvad vil regeringen gøre for at stoppe den udvikling? Vi skal jo hjælpe samfundets svageste, samtidig med at vi skal sikre alle borgere den service, de har krav på. Hvad er det, vi skal gøre anderledes? Det kunne jeg godt have brugt nogle svar på Et forslag herfra til ministeren kunne være at indføre en budgetgaranti på visse stærkt belastede områder.

At regeringen stadig vil afbureaukratisere, er Lene Hansen positiv over for, men hun tror næsten ikke på det:

- Det har regeringen sagt siden 2001, men alligevel har vi aldrig haft mere kontrol og flere krav om dokumentation end nu. Så igen, hvor er det, regeringen vil lette arbejdet for vores kommunalt ansatte. Det får vi ingen svar på, ud over at det skal være lettere at være offentligt ansat. Og det kan ingen da være uenig i.

I Brønderslev kommune har borgmesteren søsat et projekt 'Meld en tååbelig regel', som gerne skal betyde færre krav om dokumentation og mindre bureaukrati på sigt.

Alt i alt venter Lene Hansen spændt på forårets forhandlinger mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi:

- Nok så mange nye regeringsinitiativer, nye ministre ændrer jo ikke på, at kommunerne holdes i et meget stramt økonomisk greb, hvor også det kommunale selvstyre er under pres. Så hvis ikke pengene følger med alle initiativerne, så er intet ændret i forhold til i dag.

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt