Venstre i Århus satser på bedre styreforms-forslag end Wammens

NY STYREFORM Hvis mindretalshensynet bliver godt nok, så er vi med på at afskaffe magistratsstyret, siger rådmand Laura Hay (V). I 2008 stemte V og SF imod det århusianske forslag om ny styreform, der var på vej
25. FEB 2010 12.54

Af Knud Abildtrup

ÅRHUS: At det blev en borgerlig regering, der nu vil arbejde på at afskaffe magistratsstyret, gav undren blandt århusianere, for i den jyske hovedstad var det bl.a. Venstre, der i 2008 satte hælene i og ikke ville være med til at afskaffe rådmands-systemet i sin nuværende form.

Et udvalg havde ellers været i Norge og set på alternativer og holdt mange møder under ledelse af den nuværende rådmand Jacob B. Johansen (S), der da også var den allerførste, der efter regeringensprogrammets offentliggørelse hurtigt var ude og glæde sig over de nye toner fra regeringen.

Men hvad så nu, hvor det er en V-ledet regering, der argumenterer med mere gennemskuelighed i beslutningsprocesserne og dermed bakker op om den kritik, som bl.a. daværende overborgmester Ritt Bjerregaard (S) gav som afskedssalut, da hun stoppede i København: Styreformen var nærmest den vigtigste grund til, at hun ikke ville fortsætte, hed det.

I Århus er Venstres politiske leder, rådmand for teknik og miljø, Laura Hay, ganske fortrøstningsfuld over for regeringens udspil om at ændre styrelsesloven og indføre flertalsstyre også i de største kommuner.

- Det er afgørende bliver mindretalsbeskyttelsen, og det ved jeg, at regeringen er meget opsat på at arbejde med. Vi var imod det forslag, Socialdemokraterne kom med i 2008, bl.a. fordi flertallet efter det forslag ikke alene skulle have alle rådmandsposter, men også formandsposterne i udvalgene. Også i et nyoprettet kontroludvalg skulle flertallet have flertal.

- For os er det også vigtigt, at der bliver et ordentligt informationsniveau til den del af byrådet, der ikke sidder på flertallet

 

Ifølge hende vil regeringen indføre den nye model fra 1. januar 2014.

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt