Region Midtjylland: Regeringen it-diskriminerer

Om tre år skal samtlige danskere have adgang til bredbåndshastigheder på 50 Mbit, hvis det står til Region Midtjylland
25. FEB 2010 12.43

MIDTJYLLAND: Regionen kalder det it-diskriminering, at regeringens højhastighedskomite kun indtænker 80 procent af befolkningen.

Superhurtigt bredbånd er afgørende for samfundsudviklingen, og derfor bør staten sikre, at alle kan få lige adgang til det, skriver Region Midtjylland.

Samtidig bør staten sørge for et antal nye mobilmaster, så der ikke længere findes steder i Danmark uden en tilstrækkelig trådløs forbindelse med omverdenen.

Den målsætning er blandt de anbefalinger, som Region Midtjylland kommer med i sit høringssvar til en rapport fra regeringens højhastighedskomite.

Diskriminering
I høringssvaret undrer Region Midtjylland sig over, at komiteen kun anbefaler, at mindst 80 procent af befolkningen skal have adgang til højhastighedssamfundet.

Det er it-diskriminering og vil være skadeligt for erhvervsudviklingen, mener regionen. Hvis ikke bredbåndshastigheden overalt bliver ens, vil der være store områder i Region Midtjylland og det øvrige Danmark, hvor det ikke vil være muligt at drive erhvervsvirksomhed på lige vilkår.

Allerede i dag er de 10 Mbit, som tilbydes overalt i Region Midtjylland, utilstrækkeligt i forhold til at understøtte en regional erhvervsudvikling uden for de tæt befolkede områder.

Samtidig anfører regionen, at komiteens anbefalinger strider imod såvel den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland som højhastighedskomiteens eget arbejdsgrundlag. Det sidstnævnte tilsiger, at Danmark over de kommende år bør udvikle sig til et egentligt højhastighedssamfund, hvor borgere og private og offentlige virksomheder "hvor som helst og når som helst kan få adgang til internethastigheder, der kan håndtere de mest avancerede bredbåndstjenester".

Som el og vand
- Vi er nødt til at se på adgangen til bredbånd, lige som vi ser på adgangen til el og vand. Det er en del af den infrastruktur, som bare skal være i orden, hvis samfundet skal kunne udvikle sig, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S), der sammen med det øvrige regionsråd vedtog høringssvaret onsdag eftermiddag.

Denne totaladgang til hurtige bredbåndsforbindelser og mobiltelefoni skal sikres ved fremover at forpligte udbyderne til at dække alle egne - også der, hvor det ikke isoleret set er rentabelt, mener regionen.

Højhastighedens rapport
Rapporten fra Højhastighedskomiteen blev offentliggjort 14. januar og bærer titlen "Danmark som højhastighedssamfund". Den beskæftiger sig ud over bredbåndsinfrastrukturen med nedenstående seks temaer, som regionen har gjort bemærkninger til i sit høringssvar. I øvrigt overvejende positive bemærkninger, ligesom regionen roser rapporten for at fokusere på de mest presserende udfordringer.

  • Digitalisering af den offentlige sektor
  • Den offentlige sektor som platform for innovation
  • Cloud computing
  • Informations- og it-kompetencer
  • Miljø, klima og grøn it
  • Forskning og udvikling på it-området

I forhold til punktet 'Informations- og it-kompetencer' har regionen i sit høringssvar anført, at det "er afgørende, at der ydes en særlig indsats i forhold til voksne med ingen eller begrænsede it-kompetencer.

Læs hele høringssvaret fra Region Midtjylland.

tj

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt