Bliv opdateret om Lov om kommunernes styrelse og Normalforretningsorden

ANMELDELSE Den kommunale styrelseslov er nu udkommet i en 2. udgave af 'Lov om kommunernes styrelse' med omfattende kommentarer til såvel styrelsesloven som normalforretningsdagsordenen

Af Paul Hegedahl

Lise Brandi-Hansen, Pernille Christensen og Hans B. Thomsen:
'Lov om kommunernes styrelse. Normalforretningsorden', 2. udgave;
Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2010.
721 s., indb., 15 x 23,5 cm., litt.liste, forkortelser,
register over domme, afgørelser og udtalelser, sagregister.
Kr. 1.200,00 inkl. moms, medlemspris kr. 960 inkl. moms.
ISBN 978-87-574-1549-0.

Efter forlagets seneste udgave af den kommunale styrelseslov med kommentarer fra 2004 er loven blevet ændret adskillige gange. Pr. 1. januar 2007 omfatter loven nu kun kommunernes styrelse, idet reglerne om regionernes styrelse er samlet i regionsloven. Endvidere er loven blevet ændret som følge af bl.a. kommunalreformen, kvalitetsreformen og aftalerne om kommunernes økonomi.

De nævnte ændringer omfatter navnlig kvalitetskontrakter, udbudsstrategier, kontrolbud, Skanderborg-modellen og borgerrådgivere samt kommunalbestyrelsernes arbejdstilrettelæggelse og offentliggørelse af budgetforslag m.v.

De senere vigtige udtalelser og afgørelser fra ministeriet er blevet indarbejdet i fremstillingen, ligesom der i relevant omfang er taget hensyn til nyere domme og ombudsmandsudtalelser. Alt materiale er ajourført til 1. november 2009.

Indhold
Forord

Lov om kommunernes styrelse
Lovtekst
Indledning
Kommentar

Normalforretningsorden for kommuner
Cirkulæretekst
Indledning
Kommentar

Registre m.v.:
Litteraturliste
Forkortelser
Register over domme, afgørelser og udtalelser
Sagregister

Forfatterne
Forfatterne er chefkonsulent, cand.jur. Lise Brandi-Hansen; kontorchef, cand.jur. Pernille Christensen og afdelingschef, cand.jur. Hans B. Thomsen, alle fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt