Flere vælger pædagogfaget, men stadig for få

KL og BUPL søsætter derfor en ny kampagne, der skal tiltrække flere unge til uddannelsen og dermed sikre fremtidens arbejdsstyrke

Pædagoguddannelsen er Danmarks største uddannelse, og i 2009 valgte ca. 6 pct. af en ungdomsårgang at læse til pædagog. I 2008 ramte det samlede ansøgertal bunden med kun 3.074 optagne på pædagog-uddannelsen på landsplan. Den negative kurve er dog så småt ved at vende, og for første gang siden 2001 steg antallet af ansøgere i 2009.

Trods fremgangen i antallet af unge, der optages på landets pædagoguddannelser, kan det stadig blive en stor udfordring at tiltrække den nødvendige arbejdskraft på fremtidens offentlige arbejdsmarked, hvis ikke der gøres en aktiv indsats for at rekruttere flere unge. Den aktuelle kampagne fra KL og BUPL er netop tænkt som en sådan indsats.

- Selvfølgelig er det positivt, at det frie fald i ansøgertallet tilsyneladende er vendt til en svag stigning. Men det er vigtigt, at vi fastholder denne udvikling. Derfor iværksætter vi sammen med BUPL en ny kampagne, der støver jobbet som pædagog af og fortæller de unge om de mange positive sider af jobbet, siger Erik Nielsen (S), brogmester i Rødovre og formand for KL's arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg.

- Med den nye kampagne rusker vi op i de unges billede af uddannelsen og profilerer dens mange positive sider. Pædagoguddannelsen appellerer til mange forskellige typer unge, eftersom den indeholder både praktiske og teoretiske elementer. Således bruger en pædagog flittigt sine hænder i løbet af en aktiv arbejdsdag - men samtidig arbejder hovedet med pædagogisk teori, sociale sammenhænge og de følelser, der er forbundet med at være noget for andre mennesker og gøre en forskel, siger Allan Baumann, der er medlem af BUPL's forretningsudvalg.

Det er især de unge mænd, der i de senere år fravalgte pædagoguddannelsen. I perioden fra 2005 til 2008 faldt andelen af mandlige ansøgere fra knap 25 til under 20 pct. I takt med finanskrisen er antallet af mandlige ansøgere imidlertid steget igen, og i 2009 nåede andelen af mandlige ansøgere igen over 20 pct.

mou

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt