Thisted-ja til testcenter

Men byrådet lægger samtidig op til at erstatningsskov skal rejses lokalt, at lodsejere skal kunne køre igennem området og at lokal arbejdskraft kommer ind i billedet
24. FEB 2010 14.29

THISTED: I et høringssvar til By- og Landskabsstyrelsen siger Thisted Byråd principielt ja til et udkast til lovforslag om at etablere et Testcenter for vindmøller ved Østerild.

Byrådet forventer dog, at styrelsen kommer med mere håndfaste udspil i forbindelse med de kommende realitetsdrøftelser mellem miljøministeriet og byrådet.

Nemlig byrådets forslag om at:

* Opføre kommunalt ejede produktionsmøller på statens areal

* Inddrage Hanstholm Havn i etableringsprocessen

* Benytte lokal arbejdskraft i videst muligt omfang

* Større hensyn til lodsejere, besøgscenter og mere skovrejsning i Thisted Kommune

Desuden lægger Byrådet også vægt på, at lovforslaget skal tage størst muligt hensyn til:

* De lokale lodsejere, og deres muligheder for fortsat at drive landbrug i nærområdet til testcentret, herunder mulighed for at kunne køre på tværs af testområdet

* At By- og Landskabsstyrelsen i det endelige lovudspil åbner op for at indrette et besøgscenter i en eller flere af de ejendomme, der overtages af staten

* At den kommende skovrejsning i videst muligt omfang - og uden genevirkninger for landbruget - sker i Thisted Kommune. Både af hensyn til lokalsamfundet, for at sikre lokale drikkevandsinteresser og for ikke at belaste kommunens Co2 regnskab.

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt