Hjort: Nulvækst til 2013

Kommunerne må indstille sig på at undvære det ekstra fedt, de måtte have planlagt at investere i de kommende år, sagde finansminister Claus Hjort Frederiksen, da han præsenterede det såkaldte konvergensprogram
24. FEB 2010 13.01

Af Knud Abildtrup

FOLKETINGET: For at nå målet om strukturel balance på de offentlige finanser i 2015 kræves nye initiativer, der kan styrke finanserne med 1,8 pct. af BNP, sagde Claus Hjort ved pressemødet i rentekammeret i dag.

Det handlede om de forventede henstillinger fra EU om at bringe underskuddet på de offentlige finanser under 3 pct. af BNP senest i 2013. Det betyder højst sandsynligt, at 24 milliarder skal findes inden 2013 for at opfylde EU's konvergenskrav.

Som tidligere omtalt betyder det at holde de offentlige finanser i ro. Begrebet nulvækst skal forstås som gældende frem til 2013.

Regeringen vil friholde områderne sundhed og sygehuse, men derudover skal alle andre statslige områder gennemgåes med en tættekam for noget, der kan spares, opdages, gøres bedre. Ministrene var klar til at gå i gang på hver deres områder.

Det handler igen om afbureaukratisering, digitalisering og bedre indkøb.

Samtidig lagde Hjort vægt på, at der ikke pilles ved løn- og personalefremskrivningen og brugte som eksempel, at 10.000 sygeplejersker nu også fremover vil være 10.000 sygeplejersker med den løn, de nu skal have. Og vareindkøb skal også fremskrives.

Skald er bruges flere penge på sundhedsområdet, skal de findes på andre områder.

På spørgsmål om konsekvenser i kommunerne, svarede ministeren, at det fedt, der måtte være planlagt, skal gennemgåes kritisk for at opretholde det nuværende økonomiske niveau.

 

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt