Robot tager telefonen i Roskilde

Kortere ventetid for borgerne og lavere ressourceforbrug i Borgerservice
23. FEB 2010 15.21

ROSKILDE: Borgerservice har fokus på digitale løsninger, der giver bedre service og samtidig også sparer ressourcer, oplyser Roskilde Kommune.

Fra uge 7 blev borgere, der ringede til kommunens hovednummer, automatisk stillet videre til den person eller afdeling, man ønskede at tale med. Den første uge blev lidt under 50 pct. af opkaldene klaret af robotten.

Jette Rasmussen, Borgerservicechef siger om den nye omstillingsrobot:

- Op mod 700 borgere ringer hver dag til Roskilde Kommunes hovedomstilling. Og selv om vi sjældent har mere end få minutters ventetid, kan det dog ikke helt undgås at der i spidsbelastninger af og til er lidt kø. Med den nye robot forventer vi at kunne give en bedre service i form at kortere ventetid, selvom vi samtidig har sparet ressourcer i omstillingen.

Ringer man på hovednummeret til Roskilde Kommune - d.v.s. 4631 3000 - får man mulighed for at indtale navnet eller afdelingsnavnet på den, man skal have fat på, og man vil blive stillet om til rette sted.

Man vil dog her i starten kunne opleve at havne hos en medarbejder i omstillingen alligevel. Robotten læser nemlig navnene fra kommunens telefonbog, men den har svært ved visse bogstavkombinationer og udenlandske navne.

I afdelingen er de i gang med at 'lære robotten op' ved at indtale lydfiler eller indtaste lydtekst ved de navne, den ikke kan finde ud af.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt