Personløfter skal ind i hjemmene

I Århus, Odense og Slagelse skal en personløfter og en mobil elektrisk højdeindstillelig bade-/toiletstol skal hjælpe den ældre i hjemmet

ÅRHUS/ODENSE/SLAGELSE: Servicestyrelsen gennemfører sammen med tre kommuner et projekt, hvor en personløfter og en mobil elektrisk højdeindstillelig bade-/toiletstol skal hjælpe den ældre i hjemmet

I projektet afprøves en stationær personløfter med rumdækkende skinnesystem kombineret med en mobil elektrisk højdeindstillelig bade-/toiletstol. Velfærdsteknologien skal fx anvendes, når en ældre borger om morgenen skal hjælpes ud af sin seng for at komme på toilettet eller i bad.

Servicestyrelsen gennemfører projektet sammen med kommunerne Århus, Odense og Slagelse. Projektets formål er at vise, hvordan der kan spares tid for plejepersonalet i både private hjem og på plejecentre, når der er mulighed for at benytte velfærdsteknologi til ældre borgere, som bl.a. skal have hjælp til at komme ud af sengen.

- Hjælp fra velfærdsteknologiske løsninger er med til forbedre plejepersonalets arbejdsmiljø i form at mindre fysisk belastning. Desuden skal projektet helt konkret vise, at plejepersonalets brug af velfærdsteknologi kan mindske behovet for medarbejderne, så det i de fleste tilfælde er muligt at gå fra to til en medarbejder, når den ældre borger skal have hjælp, siger Servicestyrelsens projektleder Kristian Gribskov.

Den offentlige sektor står over for en række udfordringer i de kommende år. Der bliver flere ældre og samtidig vil mange offentlige ansatte gå på pension. Det betyder, at færre medarbejdere skal levere mere.

Det er derfor nødvendigt at sætte fokus på, hvordan der kan frigøres ressourcer hos den eksisterende arbejdsstyrke på ældreplejeområdet, for at gøre det muligt fremover at yde den samme service over for de ældre borgere.

Projektet, som løber indtil udgangen af 2010, har fået støtte fra ABT-fonden (Fonden for Anvendt Borgernær Teknologi). ABT-fonden blev oprettet i 2008 og vil i årene 2009-2015 bruge 3 mia. kr. til medfinansiering af velfærdsteknologiske projekter inden for den offentlige sektor for at frigøre resurser til borgernær service.

 

ka

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt