Bøgesø træder af efter 42 år

Koldings tekniske direktør siden 1987, Hans-Jørgen Bøgesø, gør regnebrættet op efter 42 år, hvor han uafbrudt har arbejdet for Kolding Kommune
23. FEB 2010 13.16

Af Sven Rørbæk Madsen

KOLDING:
'Først lavede jeg planer i 19 år for Kolding Kommune, og så fik jeg bagefter 23 år til at føre dem ud i livet.

Sådan gør Koldings tekniske direktør siden 1987, Hans-Jørgen Bøgesø, regnebrættet op efter 42 år, hvor han uafbrudt har arbejdet for Kolding Kommune. Fra 1968 til 1987 som ekstern konsulent.

Den 1. marts 2010 fratræder han stillingen - som kun den femte i rækken af tekniske direktører i Kolding siden 1898. Og også som den foreløbigt sidste, idet titlen forsvinder med oprettelsen af den ny By- og Udviklingsforvaltning, der ser dagens lys i løbet af foråret 2010.

Rettidig omhu
Med 42 år i kommunens tjeneste er der en næsten uendelig række af projekter og udfordringer at kigge tilbage på, for i den samme årrække har Kolding Kommune gennemgået en af landets mest omfattende - og til tider mest hektiske - udviklinger. Ikke mindst på det fysiske område, som Hans-Jørgen Bøgesø har stået i spidsen for.

- Jeg har været med til at udarbejde 10 kommuneplaner - den første i 1972, fortæller Hans-Jørgen Bøgesø.

- Allerede dengang afsatte vi et areal i planen, hvor det var muligt at opføre et storcenter, og det skulle senere vise sig at være 'rettidig omhu'. For senere blev der indført restriktioner, som i den grad vanskeliggjorde opførelsen af sådanne centre, men da chancen bød sig, havde vi det allerede inde i planen, og derfor kunne vi uhindret gennemføre projektet. Hvis det ikke havde været tilfældet, er det langt fra sikkert, at der i dag ville have været et Kolding Storcenter.

Samme rettidige omhu blev udvist i en af de senere kommuneplaner, som Hans-Jørgen Bøgesø stod fadder til. Her fik man indført muligheden for boligbyggeri på Drejens-halvøen, og kort efter blev der indført nye restriktioner, som betød, at der ikke må bygges tættere en tre kilometer fra kystlinjen, så uden dén kommuneplan ville Drejens Boligby ikke have eksisteret i dag.

Boliger og byfornyelse
Sikring af gode boligområder i kommunen har i det hele taget været magtpåliggende for Hans-Jørgen Bøgesø gennem alle årene. 'De syv søstre' i Bramdrupdam med syv gange 60 boliger er også hans værk, men ikke mindst byfornyelsen i den indre del af Kolding - og senere i Christiansfeld - har ligget ham på sinde.

- Min første borgmester var Peter Ravn, og helt tilbage i 1976 lykkedes det mig at overbevise ham om, at Kolding skulle udnytte de muligheder, der dengang var for - med støtte - at gennemføre byfornyelser, fortæller Hans-Jørgen Bøgesø.

- Det blev til ikke mindre end 25 planer, der blev gennemført i løbet af 25 år - startende med det såkaldte latiner-kvarter omkring Låsbygade. Alene i 1991 blev Kolding byfornyet for 100 millioner kroner. Det var rigtig mange penge dengang, og i dag er hele den indre by blevet byfornyet.

- "Senere blev jeg også 'lånt ud' til Christiansfeld (inden kommunesammenlægningen, red.), hvor jeg er medlem af Bygningsforbedringsudvalget, der står for byfornyelsen af Brødremenighedens helt unikke bebyggelser, og i løbet af en 10-årig periode bliver der investeret ikke mindre end 200 mio. kr. i bevarelsen af Christiansfelds arkitektoniske klenodier, fortæller Hans Jørgen Bøgesø.

Fonden Realdania er medspiller i byfornyelsen af Christiansfeld, og samme fond var også med, da Hans-Jørgen Bøgesø lancerede Nicolai-projektet i Kolding. Koldings gamle byskole var på det tidspunkt mildest talt i forfald og i de flestes bevidsthed klar til nedrivning.

Fem år tog det fra 2002 til 2007 - og 80 mio. kr., hvoraf Realdania tegnede sig for halvdelen - inden Nicolai stod færdig som det kultur-palads, vi kender i dag, og Hans-Jørgen Bøgesø lægger ikke skjul på, at netop projektet i Christiansfeld og Nicolai-projektet er noget at det, han er allermest stolt af i sin tid som teknisk direktør.

Mange fingeraftryk
Med 42 år i Koldings tjeneste på det tekniske område er der også 'et hav' af andre områder, der bærer Hans-Jørgen Bøgesøs fingeraftryk.

Erhvervsområderne i den nordlige bydel - først Kokholm og senere arealerne nord for Bramdrupdam og motorvejen - ligger i dag efter Hans-Jørgens Bøgesø's streger, og ikke mindst det nordligste udmærker sig ved udpræget hensyn til design, grønne områder og tilpasning til naturen.

I hundredevis af virksomheder har gennem årene placeret sig på disse arealer, som stort set er fyldt op i dag. Derfor er Bøgesø og hans stab også allerede langt inde i forberedelserne til det næste industri-område ved Tankedalsvej - syd for byen.

En stor udviklingspark er på tegnebrættet. Den sagde daværende miljøminister Svend Auken godt nok allerede for 10 år siden kategorisk nej til. Ikke desto mindre er det i den seneste kommuneplan nu lykkedes at få 1. etape af denne med i planen.

Dertil kommer Kolding Åpark på arealet fra Østerbrogade, langs Skamlingvejen til Marina Syd, hvor der bliver plads til både erhverv og ca. 400 boliger. De første streger hertil blev tegnet i begyndelsen af 1990'erne, og dengang var de centrale myndigheder stærkt imod. Nu er det en godkendt plan.

I tæt tilknytning til det område er også det såkaldte campus-område, som Hans-Jørgen Bøgesø har slået mange slag for gennem årene. Området med Designskolen, Kolding Uddannelsescenter, IBC og den kommende nybygning til Syddansk Universitet på Grønborg-grunden bliver et unikt område i tilknytning til Kolding Åpark.

Det store paradoks
Men det helt store paradoks i Hans-Jørgen Bøgesø's tid som teknisk direktør i Kolding, finder man helt i centrum - på de allermest attraktive arealer lige ved Kolding Å.

- I alle de 42 år, jeg har arbejdet med Kolding Kommune, har arealerne omkring Riberdyb og Holmsminde været i spil, og der har gennem årene været adskillige projekter, men intet er blevet til noget, siger Hans-Jørgen Bøgesø og forsætter:

- Det er virkelig paradoksalt, for det er et område, der er utrolig attraktivt og som rummer helt enorme muligheder med beliggenheden ned til Kolding Å. Vi er gennem årene blevet præsenteret for adskillige ideer til at udnytte disse arealer, men ingen af dem er endnu blevet til noget. Seneste planer er et stort Outlet-center.

Store projekter - og foran
Teknik-området er meget andet end boliger, udstykninger og erhvervsarealer. Spildevand og affald er andre centrale områder, og her har Hans-Jørgen Bøgesø også stået spidsen for store projekter, der har givet genlyd i hele landet, da de blev realiseret.

I begyndelsen af 90'erne stod Kolding med et nedslidt rensningsanlæg, og så var 'gode dyr rådne', som det så finurligt er blevet omdøbt. Løsningen blev et hidtil uset projekt med opførelsen af et supermoderne rensningsanlæg på en bar mark ved Agtrup - otte kilometer fra Kolding.

Det krævede selvfølgelig, at der også blev nedgravet en kæmpe rørledning til Agtrup, som kan transportere hele byens spildevand til rensningen, men det var selvfølgelig ikke slut med det.

Det rensede vand skulle selvfølgelig videre fra anlægget i Agtrup, og derfor måtte man grave videre - otte kilometer - til man nåede Lillebælt, hvor det rensede vand den dag i dag - fra hele Kolding - udledes.

På daværende tidspunkt en helt usædvanlig løsning, som Hans-Jørgen Bøgesø stod bag, og noget tilsvarende var han bagmand for i den samme periode på affaldsområdet.

- I den periode flyttede vi enorme mængder affald fra lossepladserne til genbrug - først og fremmest forbrænding, og dermed fik vi lavet både CO2-neutral fjernvarme og elektricitet længe før, der var nogen, der tænkte på CO2 og global opvarmning, fortæller Hans-Jørgen Bøgesø.

Kulturbyggerier
For dem, der kender Hans-Jørgen Bøgesø, er der ingen tvivl om, at design, arkitektur, æstetik og kultur i seriøs forstand har en stor plads i hans liv. Det kommer derfor heller ikke som nogen overraskelse, at han i forbindelse med sin fratrædelse har behov for at lægge vægt på netop sådanne aspekter i sit arbejde.

- Jeg har været så heldig og privilegeret, at jeg i et stort omfang har kunnet arbejde med mine personlige interesser i mit professionelle arbejde, fortæller han.

- Ud over byfornyelsen i Christiansfeld og Nicolai-projektet, har jeg kunnet glæde mig over at være en del af en lang række andre projekter på kulturområdet. Jeg var formand for byggestyregruppen, da vi byggede Kolding Teater, og selv om vi måske nok igennem årene har betalt prisen - økonomisk - for det, så har vi haft en velfungerende teatersal, som også har været et stort aktiv for Kolding på en række andre områder.

- Derudover har jeg været personligt involveret i Godset, som jeg er meget glad for, at vi har i dag, jeg var involveret i udbygningen af Trapholt og i færdiggørelsen af Koldinghus, det nye bibliotek og også Kolding Byferie. Det er alle i dag institutioner, som har stor betydning for Kolding og vores identitet.

- I det hele taget er der ikke mange kommuner i landet, der har gennemført så mange kulturbyggerier, som vi har i de seneste 20 år, og det er jeg stolt over at være en del af, siger Hans-Jørgen Bøgesø, og nævner i den forbindelse også både Slotsøbadet og KetcherCenteret som store aktiver.

Mest ked af
Hans-Jørgen Bøgesø efterlader dog også 42 år i kommunens tjeneste med enkelte ærgrelser.

- Jeg må indrømme, at jeg er ked af at aflevere ca. 1100 km kommunale veje, som langt fra er i den forfatning, de burde være. Når frosten om kort tid slipper os og isen forsvinder fra asfalten, vil vi opdage nogle veje i meget dårlig forfatning, og med de midler, der er til rådighed, er der i bogstavelig forstand kun råd til lappeløsninger. Vi har et meget stort efterslæb på vedligeholdelsen af vores veje, og det gælder i øvrigt også de kommunale bygninger, siger Hans-Jørgen Bøgesø og fortsætter:

- Kolding Kommune har ca. 500.000 kvadratmeter under tag, og en meget stor del af disse bygninger mangler i uhyggelig grad vedligeholdelse. Min vurdering er, at der ideelt set skulle afsættes omkring 100 mio. kr. om året i de næste 10-15 år, hvis vi skulle bringe vores veje og bygninger op til en standard, som de kommende generationer kan være tjent med.

Hvad nu?
Hans-Jørgen Bøgesø fylder 'lige om lidt' 67 år og lægger 42 års arbejde for Kolding Kommune bag sig. Han fortsætter dog endnu et års tid som direktør for Kolding Havn. Et job han også hidtil har haft sideløbende med direktør-jobbet i Teknisk Forvaltning.

Men hvad skal der så ske nu?

- Min første opgave bliver at bygge et nyt sommerhus i Rågeleje, hvor jeg har holdt sommerferie hvert år i hele mit liv, fortæller Hans-Jørgen Bøgesø.

- Mine forældre købte et sommerhus der i 1932, og det har jeg senere overtaget. I dag er det imidlertid helt udrangeret, så min kone, Kirsten, og jeg har besluttet, at det skal skiftes ud. Det bliver det første helt store projekt i min pensionisttilværelse.

- Men derudover har jeg nok at tage fat på. Hvis man tager udgangspunkt i bøgerne om: '1001 film, 1001 bygninger, 1001 kunstværker og 1001 bøger, man bare skal nå at se/læse', så er jeg ikke engang halvvejs i dag. Så der bliver nok at se til. Sommermånederne i Rågeleje og en stor del af de øvrige måneder på rejse i det gamle Europa, hvor vi kan opleve mange af de 1001 ting, man bare må opleve. Mon ikke det rækker?


Sven Rørbæk Madsen, Kolding Kommune

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt