Karen Ellemann: - Likviditeten i Århus har det helt ok

MF Anders Samuelsen (LA) har bekymret spurgt ministeren til den økonomiske situation i Århus Kommune og nu fået svaret, at likviditeten ligger væsentligt over landsgennemsnittet
22. FEB 2010 12.02

ÅRHUS: 'Hvordan forholder ministeren sig til den nuværende situation i Århus Kommune, som ifølge notatet Tilpasninger af likviditeten i Århus Kommune fra borgmesterens afdeling 14. januar 2010 vil blive alvorlig i 2011, såfremt kommunen ikke opnår en række muligheder for øget låntagning, gældssætning, øgede lånerammer, dispensation fra lånebekendtgørelsen for kommunerne samt tildeling af puljemidler og støtteordninger?'

Sådan spurgte MF Anders Samuelsen indenrigsminister Karen Ellemann (V), der nu bl.a. svarer:

'Århus Kommune har ikke søgt de særlige lånepuljer afsat i medfør af kommuneaftalen, men har søgt og er meddelt lånedispensation fra lånepuljerne afsat i medfør af finanslovsaftalen.'

'Ministeriet har netop fået indberettet likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 4. kvartal 2009 fra Århus Kommune.

Indberetningen er verificeret af kommunen og viser, at kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen ligger væsentligt over landsgennemsnittet.


En kommune har pligt til at henvende sig til ministeriet om eventuelle kommende problemer med at overholde kassekreditreglen.

Ministeriet selv henvender sig endvidere til kommuner i tilfælde, hvor den indberettede likviditet efter kassekreditreglen nærmer sig et kritisk niveau, men det har på baggrund af ovenstående ikke været relevant i Århus Kommunes tilfælde.'

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt