Det offentlige opruster på it-sikkerheden

Det offentlige har i stigende omfang indset, at it-sikkerheden skal prioriteres højt. Men kommunerne halter bagud i forhold til staten, viser ny opgørelse fra Danmarks Statistik
22. FEB 2010 10.36

Det offentlige har det seneste år styrket indsatsen på it-sikkerhedsområderne standardisering, ajourføring af beredskabsplaner og uddannelse af medarbejdere. Der har også været en mindre stigning i andelen af myndigheder, som har en formelt udnævnt it-sikkerhedsansvarlig.

It-sikkerhedsstyring efter DS484-standarden, godkendt af ledelsen, er steget fra 64 pct. af myndighederne i 2008 til 77 pct. i 2009. DS484 er en åben sikkerhedsstandard beregnet for offentlige myndigheder. 57 pct. af myndighederne havde en ajourført it-beredskabsplan, hvilket er en stigning fra 48 pct. i forhold til året før. 44 pct. havde løbende it-sikkerhedsuddannelse af medarbejdere mod 25 pct. året før. Endelig havde 87 pct. af myndighederne en formelt udnævnt it-sikkerhedsansvarlig, hvilket er en lille stigning fra 84 pct. i 2008.

Staten er foran kommunerne på it-sikkerhedsområdet
De statslige myndigheder ligger foran kommunerne på alle fire områder, men kom-munerne har indhentet en del af det statslige forspring fra 2008 til 2009. Udover før-nævnte sikkerhedstiltag opgiver 95 pct. af alle myndigheder, at de kan modtage sik-ker e-post med digital signatur, hvilket er omtrent uforandret i forhold til 2008.

30 pct. af myndighederne havde inden for det seneste år oplevet virusangreb med tab af data eller arbejdstid af genererende eller alvorlig karakter. Det er en stigning fra 21 pct. året før. 15 pct. har oplevet datatab pga. manglende backup mod 10 pct. i 2008.

Denial of serviceangreb har fundet sted hos 13 pct. af alle myndigheder. Denial of service-angreb er et forsøg på at forstyrre kommunikationen til et netværk ved at fremsende overflødige data. 12 pct. har været udsat for uautoriseret adgang til systemer og data. På ingen af disse områder er der markante ændringer.

Endelig blev der spurgt til it-misbrug af økonomisk karakter (fx bedrageri) og afpresning eller trusler rettet mod data eller software. Disse to sikkerhedsproblemer mærkes kun af få myndigheder og i begge tilfælde af 'generende' men ikke 'alvorlig' karakter.
Hver anden myndighed - 47 pct. - havde været udsat for mindst ét af ovennævnte problemer det seneste år. Problemerne betegnes typisk som 'generende' og kun sjæl-dent som 'alvorlige'.

mou

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt