Egedal flytter om i social- og sundhedsområdet

Borgerne skal mere i centrum og opleve en mere helhedsorienteret service. Det er baggrunden for, at Egedal i de kommende uger gennemfører en betydelig omorganisering af arbejdsopgaverne på området

I de kommende uger gennemfører Egedal Kommune en omfattende omorganisering af social- og sundhedsområdet, der reducerer antallet af centre fra fem til fire.

Det sker på baggrund af et 'serviceeftersyn' i 2009, hvor en evaluering af organisationen pegede på et behov for en større helhed og sammenhæng i opgaveløsningen - internt og direkte over for borgerne.

Nu er tiden kommet til at føre planerne ud i livet.

- For at sikre, at borgerne kommer mere i centrum og i fremtiden oplever en mere koordineret sagsbehandling, samler vi nu en række servicetilbud i et nyt Sundhedscenter, der eksempelvis får ansvaret for at betjene voksne handicappede, sindslidende og svage borgere, forklarer formand for Social- og sundhedsudvalget, Esben Vognsen Jensen (K).

Visitationerne på sundhedsområdet og ældreområdet samles på plejecenteret Tofteparken, og det overvejes at etablere en egentlig fælles visitationsenhed på social- og sundhedsområdet for at sikre, at en række hjælpeydelser bliver tildelt fra et samlet sted.

Sundhedscenteret får ansvaret for:
? Administrationen i det nye center
? Handicapområdet
? Hjerneskadeområdet med særligt koordinerende teams
? Rådgivning, herunder psykiatri

Sundhedscentret varetager fortsat de hidtidige opgaver med blandt andet genoptræning, hjælpemidler, livsstilsværksted, sundhedspleje og tandpleje.

Center for Borgerservice vil i fremtiden løse en del af de opgaver som det nu nedlagte Rådgivningscenter varetog. Det drejer sig blandt andet om sager som pensioner, skilsmisser og integration af flygtninge.

mou

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt