Lærerfagets image skal forbedres

Kampagne skal gøre det mere attraktivt at bliver skolelærer
22. FEB 2010 7.05

Ni ud af 10 danskere mindes med mellemrum deres lærere i folkeskolen for noget positivt. Nu begynder en kampagne, der skal højne lærerfagets image og trække flere studerende til læreruddannelserne - så også de kan blive husket.

En ny undersøgelse viser, at hovedparten af danskerne har gode minder om lærere, der betød noget helt særligt for dem og har været med til at præge deres valg af uddannelse, job og karriere. Undersøgelsen viser desuden, at 98 procent af de adspurgte enten er helt enige eller overvejende enige i, at skolelærere løser en vigtig samfundsmæssig opgave.

Det er Undervisningsministeriet, Danmarks Lærerforening,
Kommunernes Landsforening og Lærerstuderendes Landskreds, der er gået sammen om kampagnen.

cgt

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt