Tættere på de kriminelle unge

Flere medarbejdere skal endnu tættere på de kriminelle unge i hverdagen, de unge skal have mere medbestemmelse, og forældrene skal på kurser

AALBORG: De professionelle voksne skal samtidig samarbejde bedre om indsatser for de unge.  Sådan lyder nogle af idéerne bag et nyt forsøgsprojekt. Aalborg Kommunes Familie- og Socialudvalg besluttede fredag d. 19. februar at søge støtte til projektet hos Indenrigs- og Socialministeriet, oplyser Aalborg Kommune.

Projektet indebærer en investering på 12 mio. kr. over fire år. Målet er at reducere kriminaliteten blandt unge 13 - 22 årige borgere i Aalborg Øst.

Startskuddet til projektet lyder i sommeren 2010, hvis staten betaler for projektet. Kommunen vil til gengæld for statens økonomiske støtte involvere mange medarbejdere i projektet.

- Det nye projekt er nytænkende på flere måder. For det første afprøver projektet nye initiativer, som involverer mange parter, og ikke mindst de unge, hovedpersonerne, selv. Projektet er så omfangsrigt, at hundreder af medarbejdere, masser af beboere og frem for alt de unge og deres forældre vil blive involveret på mange måder, forklarer Denise Bakholm, børne- og familieleder i Aalborg Øst og en af idémagerne bag projektet.

Døgnet rundt
Hun nævner som eksempler på de konkrete tanker i projektet nye gademedarbejdere, som færdes i området døgnet og året rundt, fremskudt socialrådgivning, fritidstilbud med mulighed for læring, ungdomsstyrede væresteder, forældrekurser og meget mere.

- Projektet vil med garanti blive synligt og virkningsfuldt. Projektets gademedarbejdere og de mange aktiviteter vil sætte tydelige fodaftryk i bydelen, garanterer Denise Bakholm.

- Vi vil forebygge og forhindre kriminalitet, og vi vil frem for alt bidrage til at give de unge nye valgmuligheder i livet. Vi vil med projektet påvirke hele ungdomskulturen i en positiv retning, forklarer Mai-Britt Iversen, rådmand for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og selv beboer i Aalborg Øst.

Ressourcestærke unge
- Jeg ved, at alle unge har ressourcer og masser af positive energier. Denne energi vil vi med det nye projekt kanalisere over i aktiv medindflydelse på eget liv, egen uddannelse, egne job, egne fritidsaktiviteter og eget boligområde. Vi vil give de unge flere og bedre valg, så de aktivt og beslutsomt fravælger kriminalitet, fortsætter rådmanden.

I projektet vil kommunen samarbejde tæt med en lang række aktører fra store dele af den kommunale organisation i form, af skoler, fritidscentre, familiegrupper og mange flere. Hertil kommer et tæt samarbejde med boligselskaber, herunder det boligsociale projekt '9220 Aalborg Øst', politi og beboere i Aalborg Øst.

Kommunen forventer at få svar på ansøgningen i marts 2010.

Fakta:

  • Målgruppen er unge borgere, som er kriminelle eller er i risiko for at blive det
  • Alle indsatser vil foregå i Aalborg Øst med særlig fokus på kvartererne omkring Blåkildevej, Fyrkildevej, Ravnkildevej og Hvidkildevej
  • I bydelen Aalborg Øst bor i alt ca. 1700 unge i målgruppen. Kun et lille mindretal er eller har været kriminelle
  • Den pulje, som Aalborg Kommune søger støtte ved, har som mål at gennemføre indsatser mod kriminalitet i i alt 25 boligområder i 14 af landets 98 kommuner. Puljen er på i alt 138 mio. kr. for de fire år 2010-2013

tj

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt