Bedre støtte til 'hjemløse' i Aalborg

Aalborg Kommune vil nu med nye puljemidler forsøge at styrke hjælpen til kommunens såkaldte 'funktionelt hjemløse' borgere
19. FEB 2010 13.29

AALBORG: Gennem et nyt projekt og fem nye medarbejdere vil kommunen hjælpe disse borgere til at kunne forblive i egen bolig og få en dagligdag med livskvalitet, oplyser kommunen.

Aalborg Kommunes Familie- og Socialudvalg søger nu seks mio. kr. fra Social- og Indenrigsministeriet til projektet med titlen 'Bostøtteteam'. Det nye team vil bestå af fem medarbejdere.

Aalborg Kommunes nye bostøtteteam vil med udgangspunkt i den enkelte borgers liv støtte borgeren på vejen ud af sin 'funktionelle hjemløshed' og ind et nyt liv med mere livskvalitet for den enkelte. At være funktionel hjemløs betyder, at man måske har en bolig, men ikke uden hjælp og støtte kan holde ud at være der eller klare at leve i egen bolig.

Negativ spiral truer
Målet med indsatsen er at reducere antallet af de såkaldt funktionelt hjemløse med 30-40 personer gennem de næste to-tre år. Og frem for alt at reducere antallet af unge, som rammes af hjemløshed. Hjemløshed kan nemlig hurtigt føre borgeren ned i en negativ social spiral.

- Vi har kun få hjemløse på gader og stræder i Aalborg. Men vi oplever for mange 'tilbagefald', hvor borgeren efter et ophold på forsorgshjem og udslusning i egen bolig ikke får den nødvendige og rigtige støtte til at 'komme tilbage' til et hverdagsliv. Det er ikke nok at give hjemløse tag over hovedet. Mange hjemløse skal også vænne sig til et liv, hvor indkøb, madlavning og social kontakt indgår som en naturlig del af dagligdagen. Samtidig kan det hjælpe borgeren i, at blive respekteret og rummet i det naboskab, han/hun bliver en del af. I denne proces har nogle af de tidligere hjemløse behov for støtte. Ellers risikerer borgerne igen at blive ramt af hjemløshed, siger Mai-Britt Iversen (S), rådmand og formand for Familie- og Socialudvalget.

Bostøtteteamet håber at kunne indlede arbejdet i sommeren 2010, hvis ministeriet godkender ansøgningen.

Fakta om det nye Bostøtteteam:

  • Teamet vil bestå af fem medarbejdere
  • Målene er at reducere antallet af funktionelt hjemløse med 30 - 40 personer over de næste to - tre år
  • At hjemløse hurtigere kommer videre fra midlertidige bo-tilbud til rigtige boliger
  • At hjælpe flere hjemløse til at opbygge et liv med livskvalitet og at forebygge at tidligere hjemløse igen bliver ramt af hjemløshed

tj

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt