Ingen EU-retssag mod Danmark om højmose

EU dropper truslerne om en retssag mod Danmark for dårlig forvaltning af den unikke natur i Lille Vildmose sydøst for Aalborg
19. FEB 2010 12.57

AALBORG: Danmarks Naturfredningsforening indgav i 2005 en klage til EU, fordi Danmark tillader tørvegravning i Nordeuropas største tørvemose, Lille Vildmose. Denne form for tørvegravning anses for ødelæggende for den sjældne naturtype 'højmose', som er beskyttet i EU's habitatdirektiv, skriver Ritzau.

I februar 2009 fremsendte EU-Kommissionen en  åbningsskrivelse til regeringen som første skridt i en retssag. Regeringen holdt dog fast i, at Danmark lever op til de internationale krav og gør en stor indsats for at beskytte området.

EU-Kommisionen har nu droppet sagen mod Danmark. Det sker med henvisning til regeringens løfter om naturgenopretning i området.

tj

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt