Høje-Taastrup forsøger sig med web 2.0 i skoledebat

Borgerne skal debattere lærer-afgang, skolestruktur og faglige miljøer på ny portal, hvor to politikere løbende vil kommentere

HØJE-TAASTRUP: Det koster mange penge at drive 12 skoler i Høje-Taastrup Kommune, som ikke alle kan tilbyde lige tidssvarende undervisningsmiljøer. Byrådet ønsker sig derfor mere skole for pengene.

Bedre faglige miljøer skal tiltrække de mest kvalificerede lærere og sikre mere motiverende undervisning, så børn og unge i Høje-Taastrup kan klare sig på fremtidens arbejdsmarked. Men inden byrådet til marts tager stilling til fremtidens skolestruktur, indbyder kommunen alle interesserede til debat på hjemmesiden www.htk.dk.

Formand for Skolestrukturudvalget Kurt Scheelsbeck (K) forklarer:

- Vi skal have en velfungerende folkeskole, der kan udfordre de dygtige elever og tage hånd om de svage. Folkeskolen har imidlertid nogle udfordringer, som vi må tage alvorligt. Mange forældre har valgt distriktsskolen fra, måske fordi resultaterne ikke følger helt med de mange dyre kvadratmeter, vi råder over.

Grundig analyse
Byrådets Skolestrukturudvalg har udarbejdet en skolestrukturanalyse med en vision og en række anbefalinger til fremtidens folkeskole. Visionen er en folkeskole i Høje-Taastrup, som er blandt landets bedste. Og for at nå dertil anbefaler udvalget bl.a. mere fleksibel undervisning, større helhedssyn på tværs af institutioner samt større og stærkere faglige miljøer.

Disse emner og mere til er der mulighed for at debattere på kommunens hjemmeside frem til slutningen af april.

En af de største udfordringer for ønsket om at få skabt bedre undervisningsmiljøer på skolerne bliver at tiltrække de dygtigste lærere.

- Mange af vores folkeskolelærere er på vej på pension. De skal erstattes med nye kompetente kræfter, og det lader sig kun gøre i konkurrencen med andre kommuner, hvis vi tilbyder tilstrækkeligt interessante faglige miljøer, påpeger næstformand for Skolestrukturudvalget, Mette Søndergaard Pedersen (S).

Hun og Kurt Scheelsbeck vil jævnlig kommentere generelt på debatindlæggene. Debatportalen er dog ikke en 'spørgekasse', hvor der kan stilles spørgsmål til borgmester, byråd eller administration, men som navnet antyder en portal, hvor borgerne har mulighed for indbyrdes at debattere fremtidens folkeskole.

ka

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt