Roskilde vil være etisk ansvarlig og accepterer tab

Roskilde vil ikke investere i værdipapirer fra virksomheder, der f.eks. krænker menneskerettigheder, sælger våben, fælder regnskov ulovligt eller bruger børnearbejde

ROSKILDE: I Roskilde Kommunes politik for lån og investeringer i aktier og obligationer er der som noget nyt indføjet et sæt etiske spilleregler. Kommunen skal nu være sikker på, at den ikke køber værdipapirer fra selskaber, der driver uetisk virksomhed. Og det defineres af byrådet som selskaber, der krænker bredt anerkendte internationale normer og konventioner som de basale menneskerettigheder eller arbejdstagerrettigheder. Heller ikke selskaber, der omgås naturens ressourcer på en uansvarlig måde, f.eks. ved ulovlig fældning af regnskov, finder nåde for kommunens investeringer.

Korruption, børnearbejde, produktion og transport af atombomber, klyngebomber og andre våben, produktion af alkohol, spil, tobak og pornografi er også sat på negativlisten.

Som en konsekvens af de nye regler skifter kommunen til en ny afdeling i Jyske Invest, der håndterer kommunens investeringer. En afdeling, der specialiserer sig i at tilgodese netop denne type etiske krav til investeringerne. Jyske Invest har indgået samarbejdsaftale med GES om etisk screening af samtlige selskaber i afdelingen. GES er en af de førende screeningsvirksomheder i Nordeuropa og har arbejdet med ansvarlige investeringer siden 1992.

Kommunen sælger derfor sine investeringsbeviser i den nuværende afdeling og køber tilsvarende beviser i den nye afdeling. Det vil for kommunen medføre et kurstab, som formentlig vil være på ca. 7 mio. kr. Men den finansielle krise kommer kommunen til undsætning her, fordi de nye investeringsbeviser, kommunen køber, sandsynligvis vil være tilsvarende billigere, da aktier generelt endnu ikke har genvundet hele tabet som følge af krisen.

- Vi skal ikke som kommune bidrage til, at virksomheder profiterer på uetiske og umoralske handlinger. Hvis vi ikke fraskriver os investeringer i virksomheder, som fx bruger børnearbejde eller ulovligt fælder regnskov, så bidrager vi jo selv til, at det fortsætter. Det kan vi ikke leve med. Og så må vi tage det med, at vi kan risikere at tabe en smule på det. Det ser det dog ikke umiddelbart ud til, at vi gør, siger borgmester Poul Lindor Nielsen.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt