Robotter og e-bøger på vej ind i Høje-Taastrups skoler

Ny IT-strategi for folkeskolerne i Høje-Taastrup Kommune retter fokus mod brugen af IT i undervisningen i samtlige fag. Og børn med særlige behov får de bedste bærbare pc'ere
18. FEB 2010 13.44

HØJE-TAASTRUP: Satsningen vil indebære, at der igangsættes innovative projekter som for eksempel anvendelse af minicomputere i indskolingen, forsøg med den elektroniske bog, afprøvning af nye programmer, robotstyring og udvikling af energibesparende tiltag.

Siden 2004 har Høje-Taastrup Kommune fulgt en handleplan, som har betydet både en fornyelse og en forøgelse af IT-udstyret på kommunens folkeskoler. Samtidig har Undervisningsministeriet gennem det treårige program 'IT i Folkeskolen' givet tilskud på i alt 3,3 mio. kr. til anskaffelse af computere til 3. klasse, interaktive tavler samt til Skole-Intra.

Handleplanen har bl.a. betydet, at skolerne i dag har ca. 1550 computere til brug for elever og lærere, svarende til 3,3 elever pr. computer, hvilket sammenlignet med andre kommuner er en høj standard.

- Med innovative projekter som fx minicomputere i indskolingen, forsøg med den elektroniske bog, robotstyring og afprøvning af nye programmer vil vi sikre, at eleverne i Høje-Taastrup Kommune er i front på både hardware- og softwaresiden, siger formand for Institutions- og Skoleudvalget Kurt Scheelsbeck (K).

Skolernes ledelse får til opgave at sikre lærernes kompetenceudvikling og sikre, at IT indgår i lærernes årsplaner og elevplanerne. Desuden indarbejdes mål for brug af IT i undervisningen i de såkaldte 'Fælles mål' for skolerne.

Den øgede brug af IT i undervisningen skal også understøttes ved, at man udbygger det trådløse net på skolerne. Det eksisterende trådløse net kan nemlig ikke klare belastningen fra det voksende antal bærbare computere samt kravet om større båndbredde.

Det nye trådløse net vil være fire-delt med et administrativt net, et undervisningsmæssigt net, et biblioteksnet og et net til forældre/borgere, og det betyder, at alle parter kan koble sig trådløst på nettet på alle skoler i kommunen. Der sættes tempo på udbygningen af det trådløse net ved hjælp af opsparede midler fra foregående år.

Desuden sætter IT-strategien fokus på ny software, altså programmer til undervisningen, og specielt skal der være fokus på såkaldt shareware - dvs. licensfri software. Og endelig rummer IT-strategien en plan for løbende udskiftning af udstyr: Skolerne forventes årligt at udskifte 350-400 computere. Heraf bruges de bedste bærbare pc'er til børn med særlige behov, og daginstitutionerne tilbydes maskiner til brug for børn og personale. Udstyr, som ikke mere kan bruges i skolerne, men som stadig er funktionsdygtigt, får altså forlænget funktionsperioden til gavn for såvel børn som miljø.

IT-planen koster 2,88 mio. kr. årligt, som er indeholdt i budgettet.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt