Kalundborgs biobenzin kan give 2500 danske job

Kalundborgs erhvervspolitik går ud på at satse på såkaldte klynge-virksomheder indenfor medicinalindustri og klima-energi området. Nu er udviklingen af 2. generations bio-benzin så langt fremme, at prisen er konkurrencedygtig
18. FEB 2010 11.09

Af Morten Uhrenholdt

De mange virksomheder i Kalundborg står i dag for omkring ti procent af Danmarks CO2-udslip. Men der kommer tilsyneladende noget fremtidsrettet ud af de forurenende anstrengelser. Og kommunen gør, hvad den kan, for at understøtte udviklingen i retning af miljø- og klimatiltag.

På et demonstrations-anlæg i Kalundborg er der siden 2007 arbejdet med at producere biobenzin af restprodukter fra landbrugsproduktionen - først og fremmest halm. Anlægget drives af det såkaldte klyngeinitiativ, Cluster Biofuels Denmark, der er et partnerskab mellem  Inbicon, Dong Energy, Roskilde Universitetscenter og Kalundborg kommune. Kalundborg kommune er projektholder.

En tæt samarbejdspartner er Novozymes, der forsker i enzymer og leverer de enzymer, der har gjort 2. generations biobrændsel til et realistisk alternativ til de fossile brændstoffer.

Nu er Novozymes forskning så langt fremme - og det samme er resultaterne af forsøgsproduktionen i bl.a. Kalundborg - at biobenzinen kan fremstilles for 2,80 kr pr. liter (2 dollars pr. gallon). Det oplyser Novozymes. Og det gør det realistisk at begynde en egentlig produktion - både i Danmark og ude i verden.

En række masseproduktionsanlæg er under opførelse rundt om i verden og ventes klar til produktion i 2011.

Resultaterne er et produkt af tæt samarbejde mellem forskellige dele af industri og forskning - og den slags trives godt i Kalundborgs vidt berømte 'Industriel Symbiose', der er verdens største og som netop er blevet indstillet til en stor EU-pris,

- Vores rolle er at skabe synergien mellem virksomhederne og understøtte den udvikling, der er i gang, siger Kalundborgs borgmester, Martin Damm (V).

Novozymes anslår, at der er basis for at opføre seks bioethanolværker i Danmark. Og det har fagforbundet 3F regnet på og kommet frem til, at det - konservativt skønnet - vil betyde 2.500 nye, danske jobs. Novozymes er enig i regnestykket, men tror på en endnu større produktion end 3F, og så kommer de op på 6.000 jobs.

Kalundborg kommune har flere interesser i at komme i betragtning. Dels de oplagte erhvervspolitiske og jobskabende perspektiver. Og dels miljø- og klimapolitiske. Kalundborg er én af de kommuner, der har tilsluttet sig 'Klimapagten' og dermed forpligtet sig til at reducere CO2 udslippet med 20 procent senest år 2020.

- Kalundborg vil jo være et oplagt stede at lægge et af de værker, siger borgmester Martin Damm og henviser til de mange aktiviteter, der i forvejen er i gang, den ekspertise, kommunens folk har med at håndtere store industrianlæg og den kvalificerede arbejdskraft, der er til stede på Vestsjælland.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt