Politisk fokus på landdistrikterne i Assens

Kommmunens Kultur og Fritidudvalget har fået byrådets tilslutning til, at der etableres et politisk landdistriktsnetværk
17. FEB 2010 19.56

ASSENS: - Vi opretter både et politisk og et administrativt landdistriktsnetværk for at sikre konsistens mellem de konkrete arbejdsopgaver på landdistriktsområdet og den politik der er vedtaget på området. De to netværk sørger for at holde fokus på udviklingen af landdistrikterne i Assens Kommune, siger Truels Schultz (K), formand for Kultur og Fritidsudvalget.

I foråret 2009 vedtog Assens Kommune en landdistriktspolitik for 2009-2013. Ud fra politikken skal der i 2010 udarbejdes en handleplan. Den skal bidrage til at skabe en politisk og administrativ tværfaglig forankring af landdistriktsindsatsen og et velfungerende samspil med kommunens eksterne aktører på området.

Netværket skal fungere som rådgivende organ i forhold til stående udvalg og Byrådet i sager af tværfaglig karakter, som berører landdistriktsområdet. Samtidig skal det politiske landdistriksnetværk diskutere oplæg fra det administrative landdistriktsnetværk, eller sagsfremstillinger fra administrationen. På baggrund af diskussionen skal det politiske netværk indgive anbefalinger til de respektive udvalg.

Målet er, at kunne effektivisere og udvikle landdistriktsindsatsen. Derfor skal det politiske landdistriktsnetværk være med til at skabe større faglig indsigt og samarbejde på tværs af udvalg og i forhold til eksterne landdistriktsaktører.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt