Kommune får kritik af egen ombudsmand

Høje-Taastrups Borgerrådgiver har udtalt kritik i syv ud af godt 200 klagesager i 2009. Selv om hun generelt har tillid til sagsbehandlingen, indskærper hun kommunen reglerne om god forvaltningsskik - bl.a. tidsfrister
17. FEB 2010 15.31

HØJE-TAASTRUP: Kommunes borgerrådgiver er netop udkommet med sin anden årsberetning. Ud af ca. 200 modtagne klager fra borgerne er der fundet grundlag for at udtale kritik i seks sager og foretage en henstilling i ét tilfælde.

- De i alt syv sager, hvor vi har fundet, at der var noget at komme efter, skal ses i forhold til årets 200 klager i alt, men især til de tusindvis af sager, som kommunen hvert år behandler, uden at nogen finder anledning til at klage, fortæller borgerrådgiver Laila Lund.

Hun peger dog på, at kommunen bl.a. bør blive bedre til at overholde tidsfrister, sikre, at borgerne får den optimale sagsbehandling og tilstræbe, at borgerens sag havner på det rigtige skrivebord gennem hele forløbet.

Høje-Taastrup Kommune glæder sig over, at klagesagerne ikke har et alarmerende omfang, og at der ikke har været eksempler på, at tavshedspligten er blevet brudt. Men samtidig tager man kritikken meget alvorligt.

- For den enkelte borger er det uacceptabelt, når en hastesag om ydelser f.eks. ligger stille pga. ferie. Bl.a. der vil vi stramme op, siger borgmester Michael Ziegler (K).

I 18 sager har kommunen indgået et konstruktivt forlig med borgeren efter borgerrådgiverens mellemkomst. Både Høje-Taastrup kommune og borgerrådgiver Laila Lund er meget tilfredse med, at konflikter kan løses i mindelighed.

- Et af mine vigtigste mål er netop at fremme dialogen med borgerne og indgå forlig i videst muligt omfang, fortæller Laila Lund.

Michael Ziegler er glad for, at ordningen med en borgerrådgiver fortsætter.

- Kvaliteten af kommunens arbejde skal være så højt, at vi kan tåle at blive kigget i kortene af borgernes repræsentant. Derfor er jeg glad for, at vi i byrådet har besluttet at gøre ordningen med borgerrådgiveren permanent, siger han.

Borgerrådgiveren fungerer som en slags kommunal ombudsmand, der vejleder borgere, som vil klage over kommunens afgørelser. Borgerrådgiveren kan også udtale kritik og komme med anbefalinger til organisationen. Ordningen blev vedtaget af byrådet i 2007 og gjort permanent i 2009. Borgerrådgiveren er uafhængig af kommunens administration, idet hun formelt refererer direkte til kommunalbestyrelsen.

Flere andre kommuner har lignende ordninger.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt