Skolekuffert skal inspirere i kampen mod mobning

Børn, som ikke trives, har ikke overskud til at lære noget i skolen. Derfor prioriterer Faaborg-Midtfyn Kommune indsatsen mod mobning meget højt på skolerne
17. FEB 2010 10.57

FAABORG-MIDTFYN: - Vi ved fra erfaring og al nyere forskning på området, at prisen er høj for de børn, der ikke trives i skolen. De lærer ikke nok, måske ingenting, og i værste fald ender de med at blive ekskluderet fra deres skole, siger kommunens undervisningschef Tonni Leicht Jørgensen.

Mobning sker i de klasser, hvor tolerancekulturen er lav. Udseende, tøjstil, evner og fremtoning kan være genstand for mobning og fastholde mange klasser i onde mønstre. I disse klasser bliver det opfattet som forkert og uacceptabelt at være anderledes, og det er en situation, der påvirker og involverer alle i klassen.

- Vi ønsker en høj tolerancekultur i klasserne på skolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune, og derfor siger vi nej til mobning og vil langt hellere råbe ja til trivsel. Vi vil prioritere fremadrettede initiativer, som skaber og fastholder det gode samspil blandt børnene, siger pædagogisk konsulent Mona Pagaard Nielsen.

Skolekufferten 'Fri for mobberi'
Hertil er der gode råd at hente. Skolekufferten "Fri for mobberi" er et undervisningsmateriale til børn i 0.-2. klasse, som er udviklet af Red Barnet og Mary Fonden. Kufferten giver idéer til, hvordan man arbejder mod mobning og for det gode børnefællesskab i klassen.

Kuffertens ikon er en rar bamse-ven, som kan trøste, give omsorg og mod - ikke mindst til de stille børn. Herudover indeholder kufferten en bred vifte af aktiviteter, som på forskellige måder behandler materialets fire grundlæggende værdier tolerance, respekt, omsorg og mod.

Bag enhver form for mobning ligger et behov for at være en del af et socialt fællesskab. Derfor bliver indsatser mod mobning mest virkningsfulde, når der arbejdes forebyggende og bredt med sigte på hele klassemiljøet, som skolekufferten Fri for mobberi lægger op til.

Gode erfaringer
Flere skoler i Faaborg-Midtfyn har gode erfaringer med kuffertens indhold, heriblandt skolepædagog på Carl Nielsen Skolen, Maibritt Jacobsen. Hun fremhæver, at kufferten indeholder en række gennemarbejdede forslag til trivselsarbejdet i klasserne, med velbeskrevne idéer til aktiviteter og samtaleemner.

For at styrke indsatsen sætter undervisningsområdet fokus på en række initiativer - heriblandt inspirationsmødet Ja til trivsel onsdag den 17. februar 2010, som bakkes op med et stort fremmøde af lærere og pædagoger fra kommunens skoler.

Der er sammensat et program, hvor repræsentanter fra de forskellige skoler bliver inspireret og desuden får mulighed for at videregive idéer til gode trivselsfremmende tiltag, der virker. Kuffertens indhold vil blive udbredt, og der vil desuden være gode bud på, hvordan man griber indsatsen mod mobning an på de ældre klassetrin.

- Vi vil have skoler, hvor der er rart at være - med trygge børn, der har mod til at sige fra og markere egne grænser, og sige til, når andres grænser overskrides, slutter Tonni Leicht Jørgensen.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt