Flere og flere børn passes ude

97 procent af de tre-fem årige børn er i dagpasnings-ordning. Kun blandt nul-to årige er der et mindre fald i forhold til 2008, fortæller seneste tal fra Danmarks Statistik
17. FEB 2010 9.42

I de seneste fem år er der blevet flere børn, der bliver passet uden for hjemmet. Næsten 97 pct. af alle børn mellem tre og fem år er i en dagpasningsordning. I 2004 var det omkring 94 pct.

I samme periode er andelen af 0-2-årige i dagpasning steget fra 59 pct. til 66 pct. En mindre del af de 0-2-årige end de 3-5-årige bliver passet uden for hjemmet, da de allermindste oftest passes af moderen eller faderen under barselsorloven. Fra fem-årsalderen falder andelen, der passes ude.

I forhold til 2008 bliver der relativt passet lidt flere i alle aldersgrupper bortset fra de 0-2-årige. Her var der et mindre fald, der kan skyldes, at forældrene holder lidt længere barselsorlov, og at beskæftigelsen har været faldende, så forældrene måske har valgt at udskyde barnets start i dagpasning.

Kun 11,4 pct. af de 10-13-årige bliver passet - især i skolefritidsordningerne. Det skal dog tages i betragtning, at 21 pct. af de 10-13-årige er tilmeldt fritidsklubber mv., som ikke indgår i denne opgørelse.

I mange år har der været en tendens til, at børnehaver og vuggestuer er blevet omdannet til integrerede institutioner med børn i forskellige aldersgrupper. I 2004 blev de fleste 3-5-årige børn passet i egentlige børnehaver, men i dag er der flest i integrerede institutioner. Blandt de helt små passes kun 9 pct. i vuggestuer, mens 40 pct. er i aldersintegrerede institutioner. Flest er dog i dagplejen, som passer 48 pct.

Skolefritidsordningerne passer flest børn mellem 0 og 13 år, nemlig 41 pct. Herefter kommer de aldersintegrerede institutioner med 29 pct.

Der var i 2009 i alt 6.593 daginstitutioner, hvilket er 50 færre end i 2008. Til gengæld er institutionerne blevet lidt større. 37 pct. var aldersintegrerede institutioner, mens der er noget færre børnehaver og skolefritidsordninger.

74 pct. af institutionerne er kommunale, 22 pct. selvejende, 2 pct. private og andre 2 pct. såkaldte puljeordninger, dvs. private ordninger, der drives af forældre, en for-ening eller virksomhed. Herudover passes lidt flere end 62.000 børn i dagplejen.

mou

Se tallene

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt