Danmark tæt på EU-retssag for at misrøgte naturen

EU-kommissionen gør klar til at slæbe Danmark i retten bl.a. for forholdene i Tøndermarsken
17. FEB 2010 6.06

Kommissionen har nu sendt en såkaldt begrundet udtalelse til den danske regering. Det er det sidste skridt før en retssag ved EF-domstolen. Sagen drejer sig om naturområder, der er beskyttet af EU's habitatdirektiv, skriver Politiken.

I Tøndermarsken er det trods en dyr fredning i 1988 ikke lykkedes at nå tidligere tiders antal, når det gælder en række vigtige fuglearter som kobbersnepper, rødben og viber.

EU er siden 2003 kommet med flere såkaldte åbningsskrivelser, der fokuserer på, at habitatdirektivet og et direktiv om fuglebeskyttelse ikke er blevet ordentlig gennemført i dansk lovgivning.

Danmark har nu to måneder til at svare en ny skrivelse, og hvis EU-kommissionen ikke er tilfreds med svaret, er næste skridt at indbringe Danmark for EF-domstolen.

Borgmester Laurids Rudebeck (V) vil først læse en rapport sidst i marts fra Danmarks Miljøundersøgelser om fuglelivet.

- Så vil vi vurdere det. Hvis det skal gøres anderledes, skal der nogle penge på bordet. Det må være en statsopgave at beskytte enkelte arter. Vi lægger vægt på fuglelivet, men jeg lever lige godt med, om det er gæs eller viber, siger borgmesteren.

tj

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt