Planchefen bliver økonomidirektør

Anne Skovbro er udnævnt til direktør i Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune
16. FEB 2010 14.36

KØBENHAVN: Anne Skovbro, der siden 2007 har været planchef i kommunen, får tværgående ansvar for byens overordnede planlægning, økonomi og udvikling, og skal være med til at realisere ambitionen om en hovedstad i grøn vækst, oplyser Københavns Kommune.

- Anne Skovbro har i sin hidtidige karriere vist, at hun har blik både for byplanlægning og for økonomi, investeringer og analyser. Så vi får et stærkt kort, når vi skal skabe afsæt for Københavns udvikling, siger administrerende direktør i Økonomiforvaltningen, Claus Juhl.

- Vi skal i de kommende år styrke sammenhængen mellem den økonomiske og den fysiske planlægning, og sikre fortsat vækst. Derfor har vi også valgt en kandidat med en stærk profil, når det kommer til samarbejde, netværk og kommunikation.

Anne Skovbro er 41 år gammel, uddannet civilingeniør i planlægning og har en ph.d. fra Institut for Arkitektur og Design, Aalborg Universitet. Anne har ad flere omgange været ansat i Københavns Kommune, siden 2007 som planchef med ansvar for byens overordnede planlægning og store byudviklingsprojekter.

ka

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt