OK at stemme om svigermors ældrebolig

Ole Christensen (S) var ikke inhabil, da byrådet i Thisted skulle nedlægge ældreboliger
KORT NYT16. FEB 2010 12.01

THISTED: Et byrådsmedlem kan godt behandle en sag om ældreboliger, selv om hans svigermor har adresse i en af dem, skriver Nordjyske.

Spørgsmålet blev aktuelt, da det tidligere byråd behandlede Thisteds ældreboligplan, hvor der bl.a. skulle nedlægges ældreboliger.

Ole Christensen (S) deltog i sagsbehandlingen, ikke mindst i egenskab af formand for det daværende omsorgsudvalg. Problemet var blot, mente daværende byrådsmedlem Povl Bojer, (UP), at Ole Christensens svigermor bor i en af de berørte boliger.

Bojer indbragte sagen for Statsforvaltningen Nordjylland, som vurderer, at Ole Christensen ikke var inhabil.

Med afgørelsen sender statsforvaltningen et signal om, at en kommunalpolitiker ikke nødvendigvis skal erklære sig inhabil i sager, der vedrører skoler, institutioner og andre kommunale områder, hvor det pågældende byrådsmedlems venner, familie eller slægtninge er blandt brugerne.

ka

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt