104.600 arbejder i ældreomsorgen

Nye tal fra Danmarks Statistik for pleje- og omsorgsområdet

Der er 104.600 fuldtidsbeskæftigede i den kommunale ældreomsorg mv. Det er 1.500 flere end i 2008, hvilket skyldes, at medarbejderne gennemsnitligt arbejdede 0,5 timer mere pr. uge i 2009 end året før. Antallet af fuldtidsbeskæftigede beregnes ved, at summen af alle de ansattes ugentlige timetal deles med 37. I alt er ca. 129.700 personer ansat i ældreomsorgen mod ca. 129.500 i 2008. Det viser de seneste tal fra Danmarks Statistik.

Af de 90.600 fuldtidsbeskæftigede, der arbejder med omsorg og pleje mv., er den største personalegruppe hjemmehjælpere, social- og sundhedshjælpere mv., der udgør 46.100. Derefter kommer social- og sundhedsassistenter mv., hvor der er 29.900. Antallet af sygeplejersker (ledende sygepleje- og sygeplejearbejde) er 8.000, fysio- og ergo-terapi omfatter 3.700 og 2.900 er beskæftiget med pædagogisk arbejde og omsorg.

I den kommunale ældreomsorg arbejder 87 pct. af personalet med omsorg og pleje. 9 pct. af personalet arbejder med hjælpefunktioner, dvs. køkken, rengøring og vice-værtsopgaver. 4 pct. af personalet arbejder især med ledelse og administration.

Størstedelen af omsorgs- og plejepersonalet arbejder i integrerede ordninger, dvs. både på ældreinstitutioner (plejehjem og beskyttede boliger) og i de ældres eget hjem, herunder ældreboliger. Kommunal ældreomsorg mv. omfatter hjemmehjælp, hjemmesygepleje, ældreboliger, plejehjem, dagcentre og genoptræning samt ansatte på private institutioner for ældre. Med i opgørelsen er også personale i ældreboliger for voksne handicappede.

Ældreomsorgen er overvejende et arbejdsområde for kvinder, idet 92,5 pct. er kvin-der.

Personale hos private leverandører af hjemmehjælp har endnu ikke kunnet beregnes.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt