Kulturlivet skal vise vejen for Bornholms udvikling

En række af de største kulturinstitutioner på Bornholm har med støtte fra Vækstforum etableret projektet Kulturvækst Bornholm, hvor kulturlivet sættes i front for Bornholms udvikling
16. FEB 2010 10.52

BORNHOLM: Samarbejdet går på tværs af kulturlivets institutioner og på tværs af kultur- og erhvervsliv. Det drejer sig om at udvikle kulturen i det bornholmske samfund og om at udvikle den bornholmske økonomi.

Projektet er en direkte udmøntning af Bornholms Regionskommunes kulturpolitik hvor det bornholmske kunst- og kulturliv skal være en integreret og aktiv del af udviklingen af samfundet med vægt på kvalitet og kreativitet. Projektet er samtidig led i Vækstforums erhvervsstrategi, hvor Bornholm skal være Danmarks kreative ø - et kreativt kraftcenter, hvor den unikke geografi, natur og kultur udnyttes til at tiltrække og fastholde kreative mennesker og virksomheder.

Kulturvækst Bornholm har bl.a. omfattet en række workshops, hvor kulturinstitutionerne har udviklet deres oplevelser og servicetilbud i samarbejde. De følges nu op af pilotprojekter, hvor kulturinstitutionerne udvikler deres synlighed, tilgængelighed og anvendelighed for både borgere, turister og virksomheder.

Ét af pilotprojekterne har overskriften 'co-creation' og fokuserer på at bruge kultur som drivkraft for erhvervslivets kompetenceudvikling med udgangspunkt i kulturlivets kompetencer i forhold til at skabe oplevelsesbaseret forretningsudvikling.

Et andet pilotprojekt har overskriften 'det virtuelle klasselokale'. Det sigter på at udvikle kulturinstitutionernes tilgængelighed og interaktion i samarbejde med de bornholmske undervisningsinstitutioner.

Et tredje pilotprojekt går ud på at synliggøre det bornholmske kulturlivs betydning for udviklingen af Bornholms økonomi, og de økonomiske fordele der er forbundet med at give kommunal støtte til kulturlivet.

I løbet af 2010 vil der være fokus på pilotprojekterne med henblik på at skabe synlige resultater for både kultur- og erhvervsliv på Bornholm.

Kulturinstitutionerne assisteres af konsulentfirmaerne Manto og Holmstrand Consulting i tæt samarbejde med Regional Udvikling under Bornholms Regionskommune, der er ansvarlig for projektet.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt