Udviklingsprojekt i Odense bliver forskningsprojekt

Et udviklingsprojekt i hjemmeplejen har gjort det muligt for borgerne selv at vælge, hvilken hjælp de vil have fra kommunen. Borgerne er glade og det har ikke været dyrere for kommunen. SFI vil nu måle effekten på en større gruppe Odense-borgere

ODENSE: Flere Odense-borgere, der i fremtiden skal have hjælp fra hjemmeplejen, vil blive bedt om at deltage i en måling af effekten af at lade borgeren selv vælge sin hjælp. Det er SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (tidl. Socialforskningsinstituttet), der vil undersøge effekten af Odense-modellen. Det oplyser Odense Kommune. 

- Jeg er rigtig glad for, at SFI også kan se potentialet i vores måde at gøre tingene på, så vi kan få dokumenteret, hvor stor en betydning det har, at vi lader borgeren bestemme selv, siger ældrerådmand Jane Jegind (V) og fortsætter:

- Jeg ser gerne, at forsøget udbredes til hele hjemmeplejen og er også sikker på, at modellen, eller filosofien bag, vil kunne overføres til andre områder, så vi i langt højere grad lader borgeren have et fast greb i styrepinden, siger rådmanden. 

Det er ikke længere kommunen, der beslutter, hvilke hjemmepleje-ydelser, der er mest optimale for borgeren. I hvert fald ikke i Kanalgruppen i Odense. Her kører de nemlig udviklingsprojektet 'Borgersamarbejde i et rehabiliteringsperspektiv', hvor det er borgeren selv, der bestemmer.

Tanken er, at borgeren i samarbejde med de rette fagpersoner selv udtrykker ønsker og behov. Målet er at forbedre livskvaliteten hos den enkelte ved at lade borgeren få mere kontrol gennem eget valg.

- Jo mere kontrol et menneske har over eget liv, jo bedre kan han eller hun mestre sit liv. Det gør sig også gældende for syge borgere eller borgere med nedsat funktionsevne, fortæller Anne Ringkjøbing, sundhedskonsulent i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune.

Erfaringerne fra Kanalgruppen er, at borgerens valg af hjælp sker inden for lovens og rimelighedens grænser.

- Borgerne vil rigtig gerne klare sig selv, så de forlanger ikke mere end højst nødvendigt, fortæller projektleder og daglig leder i Kanalgruppen, Helle Vest Madsen. Hun peger også på, at projektet har haft en gavnlig effekt på det daglige samarbejde mellem borgere og medarbejdere:

- De borgere, der har været med i projektet, giver udtryk for, at de oplever sammenhæng i hjælpen. At personalet ved, hvad hinanden laver, og at aftalerne bliver overholdt. Den øgede tilfredshed med kvaliteten af hjælpen smitter naturligt af på medarbejderne.

mou 

FAKTA: Filosofien bag - Den rehabiliterende tankegang
Den rehabiliterende tankegang tager sit udgangspunkt i, at borgeren og borgerens pårørende er de centrale samarbejdspartnere.

Med udgangspunkt i borgerens ønsker for eget hverdagsliv, inddrages borgeren i alle opgaver og beslutninger med det mål, at den enkelte oplever sammenhæng i indsatsen, får styrket sin egen handlekompetence og dermed oplever øget livskvalitet.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt