Offentlig kommunikation i virkeligheden

ANMELDELSE En nyttig bog med klare, korte og brugbare råd til alle, der arbejder med offentlig kommunikation
22. FEB 2010 11.00

Af Paul Hegedahl

Karsten Pedersen (red.):
'Offentlig kommunikation i virkeligheden';
Handelshøjskolens Forlag, København 2009.
80 s., hft., 13,5 x 21 cm., liste med 10 gode bøger om
offentlig kommunikation.
Kr. 120,00 inkl. moms, medlemspris kr. 96,00 inkl. moms.
ISBN 978-87-629-0353-1.


'Det kunne det være rart at få noget information på, når vi snakker information, for det ville være rart at få den klasket i hovedet i stedet for nye takster eller ventelister eller andre regler. Det skal jeg nok søge, når jeg har brug for den. For hvis man vil have nogle aktive borgere som deltager i den politiske debat, så er man også nødt til at give dem noget grundinformation.'
- Borger, 'Sagt om offentlig kommunikation', i 'Offentlig kommunikation i virkeligheden'

' ... personalet ... har en arrogant og nedladende tone, hvilket jeg har erfaret ved flere telefoniske henvendelser ... Ren KAFKA!!'
- Borger, 'Sagt om offentlig kommunikation', i 'Offentlig kommunikation i virkeligheden'

Formålet med bogen
Redaktøren af 'Offentlig kommunikation i virkeligheden' skriver: 'Denne bog er et forsøg på at sige noget kort, brugbart og kvalificeret om offentlig kommunikation. Alle fem forfattere har arbejdet såvel teoretisk som praktisk med dette område, og alle er meget interesserede i at give deres bidrag, til at offentlig kommunikation bliver mere tilgængeligt, og til at du som offentligt ansat i langt højere grad ser dig selv som kommunikator.

- - - Alle ansatte i det offentlige kommunikerer, og derfor er det vigtigt, at alle ansatte også ser sig selv som kommunikatører. - - - Selv om éns leder ikke er verdens bedst kommunikatør, er der noget, du, som offentligt ansat, kan gøre. Og det gælder såvel kommunikationsansatte som ansatte med en anden faglig baggrund.

Bogen er først og fremmest en brugsbog for offentligt ansatte, der gerne vil se deres egen kommunikation lidt efter i sømmene. Derfor indeholder den en lang række anbefalinger til den offentlige kommunikation. Og det gælder både intern og ekstern kommunikation.'

Bogen har følgende indhold
Hvert kapitel er bygget op omkring '10 bud' - konceptet - uden at være det mindste højtidelig i tonen. Undertiden er de ti bud formet som 10 spørgsmål eller 10 udsagn om kommunikation. En spændende og lettilgængelig metode, som gør det nemt at løbe buddene/de gode råd igennem, når man står over for en opgave - og ligeledes gør det nemt at drøfte i en gruppe.

Ud over en indledning og en nyttig liste over 10 gode bøger om offentlig kommunikation består bogen af syv kapitler:

Indledning

Kapitel 1. 10 bud om ledelse og organisering af kommunikation
Af Ledelses- og kommunikationsrådgiver Susanne Østergaard, Borup og Østergaard. Susanne Østergaard er cand.merc. cand.merc. med speciale i strategisk udvikling, ledelse og kommunikation fra Handelshøjskolen i Århus. Hun har arbejdet som marketingchef, Michelin - Norge og Danmark, salgs- og marketingchef, HT, kommunikations- og marketingchef, HUR og marketingchef, Falck Danmark

Kapitel 2. 10 bud om den borgerrettede kommunikation
Af Ledelses- og kommunikationsrådgiver Lykke Borup, Borup og Østergaard. Lykke Borup er cand.merc., i kommunikation og international ledelse fra Handelshøjskolen i København. Hun har arbejdet som Key Account Manager, Dagrofa Kiosk A/S, projektleder, Civiløkonomernes A-kasse, projektleder og leder af loyalitetsprogram, HT og kommunikationsrådgiver, sundfornuft.biz

Kapitel 3. 10 bud om borgerundersøgelser
Af medieanalytiker Søren Langelykke, Infomedia, Analyseafdeling. Søren Langelykke er cand.comm. og BA-scient.adm. fra Roskilde Universitetscenter med fokus på offentlig og politisk kommunikation. Han har arbejdet som akademisk medarbejder, IT-politisk Center, IT- og Forskningsministeriet, med kommunikation og PR som projektleder og -medarbejder i flere IT-virksomheder og som projektleder og kommunikationskoordinator i Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Kapitel 4. 10 kommunikationskanaler til information og dialog
Af Søren Langelykke

Kapitel 5. 10 bud for kommunikationsmedarbejderen
Af web-journalist Viyan Duman, Nordea Markets. Viyan Duman er cand.comm. fra Roskilde Universitetscenter 2007. Hun har arbejdet med digital borgerbetjening i Kommunernes Landsforening, udviklingen af www.borger.dk. og i IT- og Telestyrelsen.

Kapitel 6. Sagt om offentlig kommunikation - de offentligt ansatte
Indsamlet af Susanne Østergaard og Lykke Borup, der har spurgt interviewpersonerne, hvilke udfordringer de ser for den offentlige kommunikation

Kapitel 7. Sagt om offentlig kommunikation - borgerne
Indsamlet som led i undersøgelsen af Roskilde Kommune (www.ruc.dk/~kape). Hovedparten af udsagnene er indsamlet af cand.comm, Christian Kobbernagl, ph.d.-studerende ved Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier, Roskilde Universitet og tilknyttet DREAM (Danish Research Centre on Education and Advanced Media Materials), Syddansk Universitet

Kapitel 8. 10 bud om internetkommunikation
Af Karsten Pedersen med stor hjælp fra studerende fra MPK (Master i Professionel Kommunikation, Roskilde Universitet. Karsten Pedersen er lektor og koordinerende studieleder for Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier, Roskilde Universitet. Han er cand.phil. i engelsk 1989 og cand.mag. 1992 fra Syddansk Universitet, Odense og ph.d. 1997 fra Handelshøjskolen i København. Han modtog Tietgenguldmedaljen i 1996. Karsten Pedersen har tidligere været ansat på Handelshøjskolen i København, været informationskonsulent i Haslev Kommune, hvor han arbejdede med et projekt om organisationskommunikation og var projektleder på en række forskellige projekter. Siden 2001 har han været ansat på Roskilde Universitet. Desuden har han været Visiting Fellow på Anglia Ruskin University, Cambridge.

Kapitel 9. 10 bud på det gode offentlige brev
Af Karsten Pedersen


Kapitel 10. 10 spørgsmål om din kommunikation
Af Karsten Pedersen

10 gode bøger om offentlig kommunikation

Ikke bare store ord
I bogen understreges - og det kan ikke gentages for tit - at organisationernes mission, vision og værdier ofte beskrives med store ord - og det er tit dem man bevidst eller ubevidst altid tager udgangspunkt i, når kommunikationen skal drøftes. Men, siges det: 'Det er i daglige beslutninger, aktiviteter og kommunikation, at det bliver levende. Internt er det med til at samle og fokusere organisationen og ikke mindst til at skabe engagement. Medarbejderne skal være i stand til at være organisationens repræsentanter i forhold til beslutninger, aktiviteter og service til brugere og borgere, og medarbejderne er en vigtig kanal for kommunikation med borgere og brugere. Derfor er det nødvendigt, at den interne kommunikation af beslutninger og aktiviteter tydeligt viser, hvad organisationen står for, hvordan den lever op til sin mission og fører sin vision ud i livet.'

Efter anmelderens mening ligner mange af de store ord om vision, værdier og mission hinanden fra organisation til organisation hinanden; men for den enkelte borger i kommunikationssituationen er netop denne situation unik, og man må være meget opmærksom på dette forhold.

Forståelse og accept bygger på redelig kommunikation
Som nævnt i redaktørens indledning er 'Offentlig kommunikation i virkeligheden' en bog for alle de, der arbejder med offentlig kommunikation i dagligdagens praksis. Der er ført og fremmest tænkt på de offentligt ansatte, men efter anmelderens opfattelse er den i mindst lige så høj grad nyttig for politikerne. Det kan endda være, at de først og fremmest skal læse den for at forstå, den virkelighed de ansatte befinder sig i - og så støtte disse af alle kræfter i at forbedre kommunikationen med borgerne.

Bogen er struktureret så alle kan være med hele vejen fra ledelsen til den menige kommunikatør. Den er ikke et af de mange teoretiske skoleridt og ikke fyldt med modeord, men indeholder praktiske brugbare råd, som er nyttige at løbe igennem, når man står over for en kommunikationsopgave. Den er i sig selv et godt eksempel på god praktisk kommunikation og oplysning.

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt