Eksplosion i elever med voksenelevløn

På to år er antallet af elever på social- og sundhedsuddannelserne med voksenelevløn mere end tredoblet

Siden slutningen af 2007 har alle, der er fyldt 25 år og har mere end ét års relevant beskæftigelse, haft retten til voksenelevløn. I november 2007 var 2.059 på ordningen, hvilket svarede til knap en femtedel af alle elever. I november 2009 er tallet steget til 6.504, som svarer til næsten 55 procent af alle elever på social- og sundhedsuddannelserne, oplyser FOA.

- Det viser, at rigtig mange af de beskæftigede på social- og sundhedsområdet uden en uddannelse meget gerne vil kvalificere sig, når de får de rigtige muligheder, siger forbundssekretær i FOA, Nanna Højlund.

Tidligere kunne kommunerne tilbyde ansatte en plads som voksenlærling, men uden synlige resultater. Først da FOA i 2007 i trepartsforhandlingerne fik forhandlet voksenelevløn ind som en ret for de ansatte med den nødvendige erhvervserfaring, viste resultaterne sig.

- Retten til voksenelevløn er fantastisk, fordi dem, der ikke fik en uddannelse, mens de var yngre, nu har fået muligheden for at uddanne sig og stadig have en rimelig indtægt under uddannelsen.

Men selvom der er kommet mange flere på voksenelevløn, så mener FOA, at det kan gøres endnu bedre:

- Vi ved, at der om få år vil blive en markant mangel på arbejdskraft i social- og sundhedssektoren, fordi mange af de ansatte vil gå på pension, samtidig med at plejebehovet grundet flere ældre borgere vil stige. Vi synes derfor, at kravet om ét års relevant beskæftigelse bør fjernes, så de ledige kan få en uddannelse. Vi ved, vi får brug for dem.

tj

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt