Knap 40 kommuner fortsætter arbejdet for at få ændret udligningssystem

Kommunerne er på et møde mandag blevet enige om, at de vil fortsætte samarbejdet om at få ændret den sociale udligningsordning
15. FEB 2010 16.15

Den sociale udligningsordning har de senere år været kritiseret for, at der er en manglende sammenhæng mellem udligningsordningen på den ene side og de faktiske udgifter på de tunge sociale områder i kommunerne på den anden side.

Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (KREVI) dokumenterede i efteråret 2008, at der er betydelige forskelle i kommunernes økonomiske grundvilkår. Det betyder, at kommunerne ikke tilnærmelsesvis kan tilbyde samme service til borgerne på de store serviceområder til børn, unge og ældre.

En række kommuner har påvist, at skævheden i udligningsordningen betyder, at borgerne i en række kommuner må leve med:

• En dårligere service på børnepasning, undervisning og ældrepleje
• En højere kommuneskat
• Et lavere investeringsniveau og
• En mere skrøbelig økonomi i deres kommune.

Det er derfor helt afgørende, at få rettet op på udligningssystemet, så kommunerne ikke tilbyder forskellige service på grund af fejl i udligningen.

Borgmester Steen Dahlstrøm (S), Middelfart Kommune, siger:

- Det er glædeligt, at Regeringen nu har nedsat et finansieringsudvalg, som lige netop skal finde løsninger på den uheldige udligning af de sociale udgifter. Men et udvalg gør det ikke alene. Derfor er vi i dag blevet enige om, at fortsætte samarbejdet, og give vores input til diskussionerne omkring udligningen af de sociale udgifter.

Det er centralt for borgmestrene, at der er fuld åbenhed omkring det fremadrettede arbejde i gruppen, og KL bliver derfor løbende orienteret om initiativer mv.

- Udligningsspørgsmålet er meget vigtigt. Men vi skal håndtere sagen på en måde, så kommunerne også fremadrettet kan stå sammen i KL og værne om det danske kommunestyre, siger Steen Dahlstrøm.

På mødet mellem kommunerne blev det aftalt, at nedsætte en koordineringsgruppe bestående af borgmestrene: Erik Lund (K), Allerød, Kirsten Jensen (S), Hillerød, Mogens Gade (V), Jammerbugt, Steen Dahlstrøm (S), Middelfart, Henning Jensen Nyhus (S), Randers, Curt Sørensen (S), Svendborg, Kirstine Bille (SF), Syddjurs og Gylling Haahr (V), Varde Kommune. De skal sikre, at argumenterne fra samarbejdets kommuner kommer klart frem i debatten.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt