Varde-model får det blå stempel: Man køber sig ikke i 'straks-kø'

Statsforvaltningen slår fast, at landmænd ikke kan købe sig foran i køen til miljøgodkendelser med en grundig forberedelse fra en konsulent. Men det har kommunen nu heller aldrig ladet dem gøre

Af Knud Abildtrup

Miljøstyrelsen gjorde i 2008 indsigelse mod den særlige Varde-model,ud fra den opfattelse, at en landmand i Varde Kommune kunne købe sig til en grundig konsulent-støtte og ad den vej komme til at ligge øverst i bunken af ansøgninger om miljøgodkendelser.

Nu har Statsforvaltningen Syddanmark tygget på sagen og har sagt god for fremgangsmåde i Varde, der først og fremmest går på en opdeling af de mere komplekse og så dem, der er nemme at ekspedere.

Komunaldirektør Max Kruse oplyser over for dknyt, at 'kernen i Statsforvaltningens accept af vores Varde-model er, at der ikke må være nogen automatik mellem aflevering af en konsulentforberedt og gennemarbejdet ansøgning og placering i en 'straks-kø'.

Der er store og komplicerede miljøansøgninger, som uanset, at der er afleveret et gennemarbejdet forslag til miljøgodkendelse, alligevel ikke kan kvalificere sig til at indgå i den 'straks-kø', som får en hurtigere sagsbehandling.

Modsat vil der også være ansøgninger, som er meget enkle og direkte, og som derfor kan placeres i en 'straks-kø', selv om der ikke fra ansøgerens side er udarbejdet forslag til miljøgodkendelse.

Denne automatik har der reelt aldrig været, men i pressens og landbrugets omtale af Varde-modellen kom den til at fremstå, som om der var en særlig 'strakskø', når blot der var tale om en konsulentudarbejdet og - forberedt ansøgning.

Når Miljøstyrelsen i første omgang gjorde indsigelse mod Varde-modellen, var det i høj grad fordi man opfattede, at der var en sådan automatik.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt