Fredensborg bruger privat aktør på den gode måde

Her sagsbehandler Falck Healthcare også ansøgninger om handicapbiler - men de indstiller ikke til politisk afgørelse - og det gør forskellen

Af Knud Abildtrup

FREDENSBORG: Den har været gal i både Egedal, Frederikssund og senest i Brøndby - men i Fredensborg Kommune har de tilsyneladende fundet en farbar til et samarbejde med private aktører, når det gælder handicapbiler.

Statsforvaltningen Hovedstaden har nu givet sin accept af fremgangsmåden for samarbejdet - på kommunenes eget ønske om vejledning:

I oktober 2009 anmodede Fredensborg Kommune om en vejledende udtalelse om lovligheden af den samarbejdsaftale, som kommunen har med Falck Hjælpemidler A/S om opgaver i forbindelse med sagsbehandling af ansøgninger om støtte til handicapbil efter servicelovens § 114.

Efter at have studeret eksempler på konkrete funktionsbeskrivelser, som Falck Hjælpemidler A/S har
udarbejdet i konkrete sager, har Statsforvaltningen konkluderet:

'Statsforvaltningen lægger vægt på, at det af sagens oplysninger
fremgår, at der ikke fra Falck Hjælpemidler A/S afgives
nogen indst illing om sagens afgørelse t il kommunen.

Endvidere lægger statsforvaltningen vægt på, at der efter
de eksempler på funktionsbeskrivelser, som kommunen
har sendt t il statsforvaltningen, ikke i øvrigt sker nogen
tilkendegivelse fra Falck Hjælpemidler A/S om, hvorvidt
ansøger vurderes at være berettiget til støtte til det ansøgte
formål eller ej.

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt