Brøndby må ikke overlade handicapbil-sager til PTU

Statsforvaltningen klar med afgørelse efter halvandet år: Det er ulovligt at lade Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede behandle sager helt frem til politisk indstilling

Af Knud Abildtrup

Afgørelsen kommer fra Statsforvaltningen Hovedstaden, efter det Sociale Nævn i september 2008 gjorde opmærksom på, at
Brøndby Kommune har overladt sagsbehandlingen
af ansøgninger om støtte til handicapbil til PTU (Landsforeningen af Polio-, Trafik- , og ulykkesskadede) på konsulentbasis.

Som en del af sagsbehandlingen afgiver PTU en indstilling til kommunen om sagens afgørelse.

Og som det hedder i det juridiske sprog, så 'finder statsforvaltningen det ikke åbenbart, uanset den efterfølgende behandling på møde i kommunens visitationsudvalg, at indstillingen fra PTU om sagens afgørelse er uden indflydelse på den afgørelse, som kommunen træffer.'

Altså: Selv om Brøndby måtte hævde, at PTU-konsulenten arbejder ganske objektivt, så er det ikke nok.

Det hedder videre, at 'Statsforvaltningen finder på den baggrund, at der må kræves klar hjemmel t il, at Brøndby Kommune har overladt den omhandlede sagsforberedelse, herunder indstilling om sagens afgørelse, til PTU. Da der ikke foreligger klar hjemmel til ordningen, finder
statsforvaltningen, at ordningen i dens nuværende form
må anses for ulovlig.'

Det springende punkt er åbenbart, at konsulenten lægger op til en indstilling.

Tidligere har Egedal og Frederikssund fået anmærkninger for at lade private aktører gå for langt i sagsbehandlingen af handicapbiler.

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt