Syddanske politikere samler sig i otte udvalg

Fra at have 12 politiske udvalg sidste år går Region Syddanmark nu til bare otte af de såkaldt særlige udvalg, så det samlede antal poster reduceres fra 126 til 68 - lige nu
23. FEB 2010 7.00

Af Knud Abildtrup

SYDDANMARK: En kraftig indskrænkning af udvalgsposterne kan de syddanske politikere se frem til i år. Sidste år var der ialt 126 udvalgspladser, men bare 68 i år.

Regionsrådet har i 2010 nedsat otte politiske udvalg - de såkaldt særlige udvalg, der rådgiver regionsrådet og forbereder sager, der skal på regionsrådets dagsorden.

De 41 politikere fordeler sig i udvalgene med enten syv eller 11. Fem af udvalgene har således syv medlemmer, mens de resterende tre udvalg har 11 medlemmer.

Sidste år var der hele 12 udvalg, deraf tre med hele 15 medlemmer og ni i de andre.


Sådan hedder de otte udvalg i 2010:

 • Praksisområdet og kommunesamarbejde
 • Den præhospitale indsats
 • Gennemførelse af ny sygehusstruktur
 • Udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen
 • Socialområdets fremtidige profil
 • Gennemførelse af fremtidens psykiatri
 • Ny Regional UdviklingsPlan 1
 • Miljøudvalget


Sådan hed de 12 udvalg i 2009:

 • Almen praksis
 • Gennemførelse af nye kontrakter på det præhospitale område
 • Praksis og samarbejde med kommuner
 • Sundhedsområdet
 • Fælles akutmodtagelser
 • Forureningen under Grindsted By
 • Regional udviklingsplan
 • Kollektiv trafik og miljø
 • Erhverv og internationalt samarbejde
 • Socialområdets boliger og andre bygninger
 • Social- og psykiatriområdet samt specialundervisning
 • Regionsrådspolitikernes arbejdsforhold

Regionsrådsformand Carl Holst (V) kan godt forestille sig, at der senere på året bliver nedsat nye arbejdsgrupper.

Ingen af de nævnte udvalg har beslutningsdygtighed, men kan indstille sager videre i systemet.

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt