'Kommuneshopping' og socialt bedrageri

Med et nyt projekt styrker Lolland Kommune kampen mod 'Kommuneshopping'
13. FEB 2010 16.08

LOLLAND: Borgerne skal have de ydelser, de er berettiget til - hverken mere eller mindre. Sådan lyder en af målsætningerne for Lone Vinther, der netop er blevet ansat som 'kommuneshopping- medarbejder' hos Borgerservice i Lolland Kommune, oplyser kommunen.

'Kommuneshopping' er det samme som socialt bedrageri. Det opstår, når en person modtager sociale ydelser fra det offentlige, som pågældende ikke er berettiget til. Det koster samfundet flere milliarder kroner om året.

Sektorchef for Borgerservice, Marianne Knudsen siger:
- Du har pligter som borger, når du modtager offentlige ydelser. Først og fremmest har du oplysningspligt.

Det vil sige, at borgeren skal informere kommunen, når der sker ændringer i de forhold, der ligger til grund for udbetalingen af ydelsen. Ved udbetaling af børnetilskud skal det f.eks. oplyses, hvis du ikke længere er enlig, eller hvis du ikke længere har barnet boende hos dig.

- Når vi behandler sagerne, er vi meget opmærksomme på det etiske aspekt af sagen. Borgerne skal føle, at de behandles ordentligt, selvom de i konkrete tilfælde får reduceret deres ydelser. Og naturligvis skal undersøgelsen holde sig inden for de rammer, som bl.a. registerlovgivningen opstiller.

Helhedsorienteret sagsbehandling
Det nye projekt Helhedsorienteret sagsbehandling og Kommuneshopping sætter fokus på problemet. Det skal både forebygge og styrke indsatsen mod konkret socialt bedrageri.

Helhedsorienteret sagsbehandling er en arbejdsmetode, hvor der tages udgangspunkt i borgerens samlede situation på tværs af kommunens organisering, mens Kommuneshopping er en kontrolfunktion, hvor det fulde ansvar for at træffe afgørelser i bedragerisager placeres.

Lone Vinther skal stå i spidsen for en projektgruppe med repræsentanter for alle de sektorer, der udbetaler ydelser til borgerne, og det bliver også hende, der skal indgå i fælles kontroller med andre myndigheder.

Målet er at styrke det tværfaglige samspil i organisationen og at styrke Lolland Kommunes interne procedurer fremadrettet.

Borgerservice forventer, at projektet som minimum kan hvile økonomisk i sig selv, når uberettigede udbetalinger bliver stoppet. Det viser erfaringer fra både den tidligere Nakskov Kommune og andre dele af landet.

Marianne Knudsen understreger, at alle borgere, der har oplysninger om socialt bedrageri, kan kontakte Borgerservice.
- Og der er ingen formkrav til, hvordan en anmeldelse skal se ud.

En anmeldelse kan eksempelvis indeholde følgende oplysninger:
• hvem vedrører anmeldelsen
• hvilken form for socialt bedrageri er der mistanke om
• navn og gerne adresse på en eventuel anden part i sagen (samlever, ægtefælle eller kæreste), som måske bor og opholder sig hos ydelsesmodtager
• oplysninger om formodet indtjening
• eventuelle supplerende oplysninger til anmeldelsen

Oplysningerne kan sendes til [email protected] Det er også muligt at kontakte kommunen per brev eller telefon.


Fakta
Lone Vinther, 41 år, er uddannet kontorassistent med en diplomuddannelse i offentlig forvaltning. Efter ansættelse i Nakskov Kommune i 1991 har hun bl.a. arbejdet som pantefoged og med Kommuneshopping.

Nakskov Kommunes indsats mod Kommuneshopping blev iværksat i 1999.

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt