Udviklingshæmmede skal passe på skoven

Miljøministeriet og Fredericia har indgået aftale

FREDERICIA: Ordningen indebærer, at voksne udviklingshæmmede får beskæftigelse i naturen. Dermed er i alt otte sådanne ordninger etableret eller undervejs rundt om i landet. Det er Skov- og Naturstyrelsen og de involverede kommuner, som driver ordningerne i fællesskab.

Målet er, at give de udviklingshæmmede konkrete og meningsfulde arbejdsopgaver i trygge rammer og derved opbygge selvværd og sikre et meningsfuldt indhold i dagligdagen, oplyser Miljøministeriet.

- Jeg er overbevist om, at vi med skovhjælperordningen har skabt en virkelig god måde at inddrage udviklingshæmmede i samfundet og give dem et arbejdsmæssigt ståsted, som er meningsfuldt og hvor de kan yde en reel arbejdsindsats. Derfor er jeg også utroligt glad for, at Fredericia Kommune har valgt at deltage i et sådant partnerskab, siger Troels Lund Poulsen (V).

Under arbejdet i arbejdsgrupperne støttes skovhjælperne både i at tage ansvar og at komme med deres egen mening. Fokus på ordningen er således udvikling af de udviklingshæmmedes livskvalitet gennem arbejde i naturen og med servicering af publikum.

Målrette tilbud
- Vi ønsker i Fredericia kommune løbende at udvikle og tilbyde målrettede jobtilbud til udviklingshæmmede borgere her i kommunen. Således åbnede vi sidste år en cafe i byens største bibliotek, hvor den daglige drift bestyres af unge udviklingshæmmede. Skovhjælperordningen, der tilknyttes professionelle ledere og, hvor arbejdsopgaver afstemmes med den enkeltes funktionalitet og udviklingsbehov, sikrer lærende og spændende arbejdsopgaver i trygge rammer. Jeg er sikker på, at dette projekt vil blive et godt aktiv for kommunen og de kommende skovhjælpere, siger Thomas Banke (V).

Deltagelse i et skovhjælperprojekt er frivilligt for kommunerne, som står for aktiviteter som transport til og fra arbejdssted, arbejdshold, ansættelse af daglig leder, institutionstilsyn m.v., mens Skov- og Naturstyrelsen alt efter de konkrete forhold kan stille bygninger og arealer til rådighed, definerer arbejdsopgaver og hjælpe med forslag til udførelse.

Skov- og Naturstyrelsen har taget kontakt til Fredericia Kommune for at aftale, hvordan det nye skovhjælpeprojekt konkret etableres. I den kommende tid vil parterne tage stilling til, hvor projektet kan gennemføres, hvor mange skovhjælpere der skal deltage og hvilke andre samarbejdspartnere, der eventuelt skal inddrages.

Der er i øjeblikket fem etablerede skovhjælperprojekter for udviklingshæmmede rundt omkring i landet: Naturcenter Herstedhøje i Vestskoven ved København, på Bornholm, Eghjorten ved Hillerød, Naturcenter Vestamager og Klosterheden Plantage ved Lemvig - tilsammen deltager 11 kommuner i disse projekter. Hertil kommer mindst tre nye projekter undervejs - heriblandt projektet i Fredericia.

tj

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt