Heltidsskole for nydanske børn

Slagelse Kommune har indgået et partnerskab med Integrationsministeriet om udvikling af indsatsen for nydanske børn og unge
12. FEB 2010 12.53

SLAGELSE: Slagelse indgår aftalen for at styrke indsatsområderne 'styrkelse af de faglige resultater i folkeskolen' og 'kriminelle og kriminalitetstruede nydanske børn og unge', oplyser kommunen.

Formålet med heltidsskolen er at skabe optimale rammer for større sammenhæng og helhed i elevernes skole- og fritidsliv samt at styrke forældreinddragelsen i et forpligtende samarbejde. Ideen bag heltidsskolen er at tilgodese den enkelte elevs specifikke behov gennem et varieret skoletilbud med fokus på høj faglighed. Forsøget finder sted på Nørrevangskolen.

Obligatorisk skoledag
Skoledagen bliver obligatorisk fra kl. 8-16 for alle skolens elever. Det betyder, at antallet af daglige lektioner øges på alle årgange. Den ekstra tid i heltidsskolen anvendes blandt andet til obligatorisk lektiecafé og undervisningsrelaterede aktiviteter i samarbejde med lokale eller eksterne samarbejdsparter. SFO nedlægges og SFO'ens pædagogiske personale indgår i skoledagen med fokus på sociale relationer og undervisningsrelaterede aktiviteter.

Den forlængede skoledag vil indeholde undervisning og dertil relaterede aktiviteter i samarbejde mellem lærere og pædagoger, således at et varieret skoletilbud opnås.

Udvalget har overfor Byrådet anbefalet dispensationsansøgning til Undervisningsministeriet i forhold til enkelte af folkeskolelovens bestemmelser for at kunne gøre Nørrevangsskolen til heltidsskole.

tj

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt