Plads til morgensure Hanne og muslimske Alis middagsbøn

Arbejdspladser, der satser på mangfoldighed og rekrutterer bredt, vinder stort, konkluderer KL og KTO efter at have undersøgt otte kommunale arbejdspladser

Af Marie Leth Rasmussen, journalist

På den mangfoldige arbejdsplads er der plads til morgensure Hanne og muslimske Alis middagsbøn. Arbejdspladser, der kan rumme og bruge medarbejdernes forskelligheder, opnår bedre trivsel og bedre opgaveløsning.

Det er essensen af en undersøgelse, som KL og KTO har gennemført på otte kommunale, mangfoldige arbejdspladser. En essens man kan læse om i 'Når forskelle gør en forskel' - en slags værktøjskasse til, hvordan man gør forskelligheden til en styrke frem for et problem.

Forskelle giver fornyelse
- Det kan faktisk være en stor fordel for en arbejdsplads at have medarbejdere med meget forskellig baggrund. Forskellige erfaringer og kompetencer kan inspirere, udfordre og supplere hinanden, mens meget ensartede grupper risikerer at forny sig langsomt, siger chefkonsulent Dorete Dandanell fra AC, som på KTOs vegne sammen med konsulent Astrid Kanstrup-Jensen fra KL, står bag undersøgelsen.

Undersøgelsen viser da også, at en del kommunale arbejdspladser har taget udfordringen op og er kommet langt med at skabe en inkluderende arbejdspladskultur. Det vil sige en arbejdsplads, hvor forskelligheder små som store er velkomne og bliver brugt til at sikre en god opgaveløsning. Men det er hårdt arbejde at få mangfoldigheden til at lykkedes. På de mest succesfulde arbejdspladser bruger medarbejdere og ledelse meget energi på skabe en god omgangsform og vender jævnligt blikket indad på egne vaner og arbejdspladskultur.

- Uanset om man er mand eller kvinde, muslim eller kristen, lærer eller ingeniør, morgensur eller en grinebider, så er man først og fremmest et sammensat individ. Og heldigvis er ikke to af os ens! Det giver gevinster for arbejdspladsen både fagligt og socialt, når man giver forskelligheden positiv opmærksomhed. Medarbejderne og lederne, vi har talt med, oplever, at respekt og anerkendelse får mennesker til at blomstre, og vi tror på, at det er vejen, siger Astrid Kanstrup-Jensen.

Respekt for hinanden
På arbejdspladserne bruger man tid på at lytte til hinanden og giver plads til uenigheder. Tankegangen er her, at man ikke behøver ikke at dele hinandens handlemåder eller synspunkter for at kunne forstå hinanden og arbejde sammen. Det vigtigste er at have respekt for hinanden. Og denne respekt hjælpes godt på vej, hvis man på arbejdspladsen har opgaveløsningen i centrum for fællesskabet. På den måde bliver det ikke så vigtigt, hvem der bestemmer, som hvordan man sammen løser opgaven bedst muligt.

De er nemlig vigtige kompetencer for både ledere og medarbejdere. Forskelligheder skaber også udfordringer, som kan ende i misforståelser og konflikter, hvis man ikke er åbne og lytter til hinanden. Derfor er dialog en helt central metode. Det er også en god idé at opmuntre til og understøtte mange forskellige faglige og sociale fællesskaber at mødes i. For hvis man har med mange forskellige mennesker på arbejdspladsen at gøre og får mulighed for at opleve forskellige sider af kollegerne, lærer man simpelthen hinanden bedre at kende. Man får en bedre fornemmelse hinanden og en større viden om hinandens alsidige ressourcer. I den forstand er de personlige kompetence lige så vigtige som de faglige.

Miljøsekretariatet i Vordingborg Kommune
På en af arbejdspladserne i undersøgelsen går ledelsen endda så vidt som til at sige, at de personlige kompetencer overskygger de faglige kvalifikationer, når de rekrutterer nye medarbejdere. I hvert fald når man ude i marginalerne, for hvis eksamensbeviset med12-taller kommer med ringe personlige kompetencer, er det ikke meget værd.
Arbejdspladsen er Miljøsekretariatet i Vordingborg Kommune, som blev grundlagt i 2007 i forbindelse med kommunesammenlægningerne og opgaveflytningen fra det gamle amt til kommunerne. Her siger chef for Miljøsekretariatet Peter Møller Kristensen:

- Hos os er det en vigtig færdighed, at kunne tale med hvem som helst, og det er ikke alle, der mestrer dét. Derfor er vi meget opmærksomme på de personlige egenskaber, når vi ansætter nye medarbejdere. Det faglige kan vi gøre noget ved, men de basale personlige egenskaber kan man sjældent rykke ved, så på dét punkt tager vi ingen chancer.

Mangfoldighed en styrke
Miljøsekretariatet i Vordingborg Kommune har 18 ansatte med forskellige baggrunde - biologer, miljøteknikere, agronomer, geologer, ingeniører og HK'ere. For at sikre en fælles arbejdskultur har både ledelse og personale arbejdet aktivt for at skabe en ny fælles identitet og begyndte allerede at holde fællesmøder inden sammenlægningen. Håbet var, at man på den måde kunne undgå, at tidligere kolleger ville søge sammen på den nye arbejdsplads og skabe kliker. Dialogen er fortsat i den nye afdeling. Alle er med i diskussionerne om, hvordan man skaber bedre service. Det giver en bredere tilgang til opgaverne, som i sidste ende kommer borgere og virksomheder til gode.

- Vi har arbejdet i en meget positiv retning. Vi fokuserer på, at forskellene er en force. Det er den ånd, der ligger over vores afdeling. Det stiller krav til både gamle og nye medarbejdere om at trives i denne mangfoldighed, siger biolog Ivan Hrubenja, der oprindeligt er fra Kroatien.

Personalet i Miljøsekretariatet er også engageret i ansættelsen af nye medarbejdere. Personalet formulerer stillingsopslagene, og gør meget ud af formulere sig, så opslagene ikke kun appellerer til én bestemt uddannelsesmæssig baggrund. For at styrke fællesskabet er der indført en formiddagspause, hvor man kan mødes og snakke, ligesom man i afdelingen flere gange om året mødes til sociale arrangementer. Takket være den målrettede indsats er det lykkedes at skabe en kultur, hvor opgaverne er i centrum og forskellene bliver set som en styrke frem for en hæmsko i det daglige arbejde.


Artiklen er skrevet for SCKK - Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Foto: http://www.flickr.com/photos/girlgeek/

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt