412 nye boliger til ældre i København

De ældre medborgere i København kan se frem til bedre plejehjem og døgnpladser

KØBENHAVN: Mange forbinder sikkert besøg på plejehjem med et glas kirsebærvin på et lille værelse hvor der både skal være plads til en seng samt de få møbler, der blev plads til.

Men når Københavns Kommune i løbet af i år åbner 412 nye boliger til ældre, får beboerne bedre forhold. På de nye plejehjem har beboerne et soveværelse og en stue med lille køkken, hvor de kan have gæster og et stort og rummeligt badeværelse, oplyser Københavns Kommune.

To-rums boliger på plejehjemmene og flere døgnpladser er nemlig nogle af gevinsterne i den modernisering )splan for plejeboliger, som Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog på mødet torsdag.

Københavns Kommune åbner i år seks nye, moderne plejehjem og en række nye døgnpladser, samtidig med at gamle og utidssvarende hjem lukkes.

- Som sundhedsborgmester er jeg virkelig glad for, at vi i år kan indvie seks nye plejehjem i København samt en række nye døgnpladser. Det synes jeg, vi i København kan tillade os at være stolte over. I vores moderne plejehjem har man optimal mulighed for at blive ved med at leve et værdigt og selvhjulpent liv, og rigtig mange beboere, pårørende og medarbejdere vil fremover få glæde af den moderniseringsplan, vi nu har vedtaget, siger sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF).

- Behovene og boligønskerne hos ældre er ikke de samme nu, som de var for 25 år siden. Med de nye plejehjem opfylder vi de behov og har forhåbentlig bygget plejehjem, der er langtidsholdbare på alle måder. Det giver beboerne bedre levevilkår, at de for eksempel ikke behøver sove i samme rum, som de opholder sig. Samtidig sikrer det vores medarbejdere gode og sikre arbejdsforhold, at der for eksempel er plads til en kørestol på badeværelset, siger sundhedsborgmesteren.

Det er ikke kun selve boligen, der er vigtig. Alle de nye plejehjem har desuden gode fællesarealer, som kan blive et samlingspunkt for beboere, pårørende og medarbejdere. Det betyder, at beboerne på hver afdeling har et sted, de kan mødes.

Plejehjem omdannes
Nogle af de fysisk bedste af de lukkede plejehjem bliver omdannet til pladser for rehabilitering eller til akutplejepladser. Det vil sige pladser, hvor beboerne bor der midlertidigt. Det giver langt bedre forhold for de mange, der har behov for kortere ophold i en plejebolig.

- Det betyder, at flere borgere kan undgå at blive indlagt på hospital, og at dem, der er færdigbehandlede på sygehuset, men stadig har brug for megen pleje, kan blive hurtigere udskrevet, og det er en meget glædelig udvikling, siger Ninna Thomsen.

Der bliver etableret ét bydækkende center for akutpleje i København på Vigerslevhus i Valby, hvor kommunen samler pladser, der nu ligger på flere adresser. Vigerslevhus vil have 48 akutplejepladser, 24 pladser til rehabilitering samt 18 pladser der kan anvendes fleksibelt efter behov.

Der vil efter planens indførelse desuden være et center for rehabilitering i hvert af sundhedsforvaltningens lokalområder.

- Vi opfylder med de midlertidige pladser et væsentligt behov for de mange, der gerne vil blive i deres nuværende hjem, men har behov for midlertidigt ophold, hvor man kan få sygepleje, omsorg, aflastning og træning.

Nogle plejehjem lukker
Da moderniseringsplanen indebærer, at nogle plejehjem lukker, må en del beboere flytte plejehjem. Planen har været sendt i høring hos bl.a. bestyrelser, ældreråd og bruger-/ pårørenderåd.

- Vi lukker nogle af de bygningsmæssigt ældste og mest nedslidte plejehjem til fordel for nogle top-moderne, og det betyder, at nogle beboere må flytte. Det er utrolig vigtigt for mig, at det sker med så megen hensyntagen til den enkelte som muligt.

Det har været vigtigt at høre alle parter, inden vi gennemfører lukninger og omdannelser af plejehjem. Heldigvis kan vi i flere tilfælde ændre lidt på planen, så vi tilgodeser nogle af ønskerne fra medarbejdere, beboere og pårørende, siger Ninna Thomsen

Beboerne tilbydes så vidt muligt samlet flytning til det nye hjem. Alle har dog frit valg til at vælge et andet plejehjem

- Det er optimalt, hvis beboere og personale så vidt muligt kan blive sammen, og det kan heldigvis lade sig gøre de fleste steder, f. eks Vigerslevhus hvor både beboere og medarbejdere samlet kan flytte til det nye plejehjem på Verdisvej i Kgs. Enghave, siger sundhedsborgmesteren.

Moderniseringsplanen skal endeligt godkendes i Borgerrepræsentationen.

tj

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt