Egedal hjælper til færre fejl på plejeområdet

Egedal Kommune deltager i et stort projekt, der skal medvirke til at sikre færre fejl og mere trygge rammer i plejesektoren
11. FEB 2010 15.53

Rapporten offentliggøres i dag og beskriver bl.a. fejl, årsag til de utilsigtede hændelser og hvad der kan forebygge.

I løbet af 2010 bliver det lovpligtigt for alle landets kommuner, at rapportere såkaldte utilsigtede hændelser i plejesektoren, som kan skade - eller kunne have skadet - borgerne.

Egedal Kommune har siden 2007 - på eget initiativ - indført en forsøgsordning med rapportering, der er med til at kvalitetssikre plejen af syge og ældre borgere.

Det er baggrunden for, at Egedal Kommune og plejepersonalet aktivt har deltaget i Dansk Sundhedsinstituts forskningsprojekt.

Få fejl i Egedal
I 2008 blev der beskrevet 63 'utilsigtede hændelser' på sundheds- og ældreområdet i Egedal Kommune, der fordelte sig med 42 tilfælde af fejlmedicinering og 21 tilfælde af utilsigtede fald og andre forhold.

I 2009 har Egedal Kommune opgjort 67 'utilsigtede hændelser' og fejl, der fordelte sig med 42 tilfælde af fejlmedicinering og 25 tilfælde af utilsigtede fald og andre forhold.

Ingen af de rapporterede hændelser har haft alvorlige konsekvenser.

- 67 hændelser kan måske lyde af meget, men i forhold til, at vi løbende servicerer 1.200 syge og svækkede borgere, er der faktisk tale om relativt få fejl. Men ambitionen er selvfølgelig at lære af fejlene, så vi undgår, at de samme fejl opstår igen. Det er også netop årsagen til, at vi deltager i projektet, hvor formålet er at blive klogere på, hvad der kan forebygge fejl og utilsigtede hændelser generelt i den danske plejesektor, siger ældrechef Erik Petersen.

Årsagerne til de utilsigtede hændelser bliver blandt andet forklaret med tidspres, afbrydelser, fejl på teknisk udstyr og borgernes selvbestemmelsesret.
Rapporten peger omvendt også på, at Egedal Kommune allerede i dag er med til at forhindre mange fejl, fordi der er en god kommunikation, et godt samarbejde, grundig dokumentation og velafprøvede medicine-ringsprocedurer.

- Vi har haft et stort udbytte ud af at deltage i undersøgelsen. Og Egedal Kommune er godt rustet til at implementere den nye lovgivning, som andre kommuner nu første skal til at følge, siger Erik Petersen.

Fakta:
Rapporten 'Utilsigtede hændelser i den kommunale plejesektor' er udar-bejdet af Dansk Sundhedsinstitut for Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Trygfonden. Ifølge Sundhedsloven er 'utilsigtede hændelser' defineret ved begiven-heder eller information i et behandlingsforløb, der resulterer i hændelser og fejl, som kan være skadevoldende eller kunne have været skadevol-dende, hvis de ikke var blevet afværget. Der er tale om hændelser som ikke skyldes patienternes sygdom

tj

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt