Socialpædagogerne tilfredse med Hjorts udmelding

Kommunerne må ikke lade økonomien stå over loven, selvom der er proklameret nulvækst af finansministeren

Finansminister Claus Hjort Frederiksen har i dag i åbent samråd gentaget sit krav om nulvækst i kommunerne. Et budskab han første gang præsenterede kommunerne for på KL's økonomitopmøde i begyndelsen af januar. Udmeldingen vækker bekymring hos Socialpædagogerne, hvor formand Kirsten Nissen til gengæld glæder sig over, at finansministeren gav en præcisering, som hans kollega, social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V), har haft svært ved at give.

- Vi er tilfredse med, at ministeren på det åbne samråd gav en tydelig præcisering af, at kommunerne skal holde landets love. Loven står derfor over økonomihensyn, når kommunerne på blandt andet det særlige sociale område skal yde service over for borgerne. Det har socialministeren ved flere lejligheder haft svært ved at svare entydigt på, så det har vi noteret os med tilfredshed. Nu håber jeg bare, at kommunerne også hører efter, siger formand for Socialpædagogerne Kirsten Nissen.

- I øvrigt giver det jo slet ikke mening at tale om nulvækst i den kommunale økonomi. Hvad så, hvis der fødes flere børn med handicap. Hvad så hvis der er flere børn, der skal fjernes fra hjemmet. Vi har allerede set grelle eksempler på, hvad det kan få af konsekvenser, når kommuner bliver nødt til at lade økonomien råde. Det så jeg gerne erstattet af faglighed og ansvarlighed i forhold til det ansvar og den opgave, kommunerne er sat til at varetage.

tj

 

Kontaktperson:

Forbundsformand Kirsten Nissen, mobil 4038 2782.

 


Kontaktinformation:

Pressekonsulent Eva Åkerman, mobil 2210 1725.

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt