DSR Sjælland: KL vis os dokumentation for pjæk

Kredsnæstformand for sygeplejerskerne i DSR Kreds Sjælland, Helle Kehlet, ser frem til at se dokumentationen for KL's påstande

En undersøgelse foretaget af Dansk Sygeplejeråd viser, at sjællandske sygeplejersker i gennemsnit har 4 sygedage mere, end jyske sygeplejersker.

Det fik i sidste uge formanden for KL's Løn- og Personaleudvalg, Michael Ziegler, til at udtale, at 'der er en kulturforskel på, hvornår man melder sig syg'.

- Når KL mener, at vores sygefravær skyldes kulturelle forhold, så siger de samtidigt, at sygeplejerskerne reelt ikke er syge, men kunne arbejde, ligesom de jyske sygeplejersker. Det er så grov en udtalelse, at vi kræver den trukket tilbage og, at sygeplejersker på Sjælland får en undskyldning - med mindre, naturligvis, Kommunernes Landsforening kan bakke udtalelsen op med konkret dokumentation, siger Kredsnæstformand for sygeplejerskerne i Kreds Sjælland, Helle Kehlet.

- Hvis kommunerne ikke anerkender, at det høje sygefravær skyldes reelle problemer i arbejdsmiljøet, så iværksætter de heller ikke de rigtige initiativer til, at løse problemet og nedbringe sygefraværet. Problemet løser ikke sig selv, og der kræves målrettet handling, hvis tendensen til højt sygefravær skal vendes.

- Det er vigtigt at understrege, at det er særdeles veldokumenteret, at sjællandske sygeplejersker har et arbejde der udløser væsentligt mere stress end i det øvrige Danmark. Den seneste store undersøgelse der viser dette forhold, blev udarbejdet under medvirken af Arbejdsmiljøinstituttet i 2007, de såkaldte SATH undersøgelser af sygeplejerskernes arbejdsmiljø. Det er derfor uhørt provokerende når en højtstående repræsentant fra Kommunernes Landsforening, som samtidigt er formand for Løn- og Personaleudvalget i KL, affejer et meget alvorligt problem, som et spørgsmål om kultur.

tj

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt