Odense tager afstand fra selvbestaltet råd

Odense Kommune har intet kendskab til det såkaldte selvbestaltede råd i Vollsmose, der tilbage i 2008 undlod at indberette en mistænkt pædofil til myndighederne

ODENSE: Odense Kommune tager skarpt afstand fra det selvbestaltede råds eventuelle handlinger og dets forsømmelse af indberetningspligten til myndighederne om vanrøgt eller mishandling af børn under 18 år.

- Jeg har intet kendskab til denne sag og tager skarpt afstand fra den. Pædofili er en af de værste forbrydelser, man kan begå. I Danmark er det strafbart både at begå og dækker over pædofili. Dermed er den konkrete sag et anliggende for politiet. Politiet har ifølge Politiken tilbageholdt den mand, der angiveligt har begået pædofili, men jeg vil også anmode Politiet om at undersøge, om personerne i det selvbestaltede råd har forsømt deres indberetningspligt i denne sag - og dermed begået noget strafbart, siger Peter Rahbæk Juel (S), rådmand for Social- og Arbejdsmarkedsområdet i Odense Kommune.

tj

 

 

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt