DF: Justitsminister ind i sag om muslimsk ældreråd i Odense

Rådet har bl.a. 'landsforvist' en mistænkt pædofil uden politiet har været involveret og håndterer bandesager

ODENSE: Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, reagerer med skarp fordømmelse på oplysninger om, at et selvbestaltet råd af ældre mænd, et såkaldt ældreråd, agerer privat domstol i Vollsmose i Odense. Dansk Folkeparti vil derfor henvende sig til justitsminister Brian Mikkelsen (K) for at få afklaret, om ældrerådet har begået en strafbar handling ved ikke at anmelde pædofilisagen til politiet.

- Ifølge flere medier findes der i den muslimsk-dominerede Odense bydel, Vollsmose, et selvbestaltet råd af ældre mænd, som agerer som en slags shariadomstol, der helt uden om det danske justitssystem håndterer spørgsmål om kriminalitet, og som i et konkret tilfælde har udvist en mistænkt pædofil, uden at denne er blevet ført for en dansk domstol. Det er en praksis som straks må bringes til ophør, siger Peter Skaarup.

Håndterer bandesager
- Ifølge en udtalelse fra Asmaa Abdol-Hamid fra Enhedslisten tager det muslimske råd af ældre sig ikke blot af sager om pædofili, men agerer også i forhold til de optøjer, som unge mænd i bydelen med jævne mellemrum foranstalter. Hendes afvisning af, at rådet af ældre bør håndtere pædofili-sager, men tilslutning til rådets engagement i bandesager bekræfter endnu engang, at Asmaa Abdol-Hamid tilsyneladende har problemer med at forstå og tilslutte sig danske love og regler, slutter Peter Skaarup.

Peter Skaarup vil nu rette henvendelse til justitsminister Brian Mikkelsen (K) for at få ham til at undersøge, om rådet af ældre har gjort sig skyldig i en strafbar handling ved ikke at lade pædofili-sagen blive en sag for politiet, ligesom han skal svare Dansk Folkeparti på, hvilke tiltag justitsministeriet vil foretage for at forebygge og forhindre oprettelsen af parallelle retsinstanser i det danske samfund.

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt