Distrikter afvikles til fordel for større funktionsområder på sundhedsområdet

Krav om reduktion i omkostningerne og en mere effektiv organisering, nye opgaver samt ønsket om én indgang for borgeren til sundhedsområdet er grundlaget for den nye måde Sundhed organiseres på i Assens
11. FEB 2010 9.42

ASSENS: Fra 1. april 2010 lægges opgaverne omkring sundhedsfremme og forebyggelse, genoptræning og tandpleje sammen med det hidtidige Ældreområde, og området skifter samtidig navn til Sundhed. Desuden brydes distriktstankegangen op til fordel for større funktionsområder, hvor formålet er at tilbyde borgerne en mere sammenhængende og koordineret indsats.

- Den nye organisering på fagområde Sundhed samler og udnytter vores egen viden og ressourcer på en ny måde. Det betyder, at vi skal løfte vores nuværende opgaver samt være klar til kommende og nye opgaver. Det tror jeg, at vores organisering giver mulighed for, siger ældre - og kommende sundhedschef - Michael Bjørn.

Tæt på og mindre kontrol
- Overskriften for organiseringen er 'det nære sundhedsområde', én indgang for borgeren samt mindre kontrol, og dén tankegang skal gennemsyre organiseringen i Sundhed. Ved at vi nu får placeret fx den kommunale sygepleje og træningsindsatsen under samme funktionsområde, skaber vi mulighed for at udvikle en mere målrettet indsats i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme. Det skal gerne komme borgeren til glæde og gavn. Samtidig er det vigtigt at pointere, at den nye organisering ikke får nogen konsekvens i forhold til det politisk vedtagne serviceniveau, altså den service borgerne skal modtage.

- Ligeledes bygger vi Sundhed op i en række funktionsområder. På den måde bliver vi i stand til at udnytte vores ledelses- og medarbejderressourcer endnu bedre. Fx prioriteres kommunens demensindsats helt anderledes i den nye struktur. Det skal styrke indsatsen og tilbuddet til demente og de pårørende samt sikre den interne kompetenceudvikling. En samling af visitatorer samt sagsbehandlende terapeuter (hjælpemidler) i samme Myndighedsafdeling er også et resultat af strukturændringerne. Det skal medføre, at vi yder en mere målrettet og smidig indsats overfor borgere, der har behov for vores hjælp - oplevelsen skal være én indgang, siger Michael Bjørn.

I løbet af den næste måneds tid skal detailorganiseringen af funktionsområderne og rammerne omkring de nye funktionsområder endeligt på plads.

- Det betyder også, at vi bliver nødt til at se på den mere alvorlige side af dette arbejde, nemlig at reducere vores udgifter. Det vil eksempelvis være at vurdere på ledelsesstrukturen i forhold til vores nye organisering - altså en reduktion af lederstaben, siger Michael Bjørn.

De første handlinger i forhold til den nye organisering er dog på plads. Fx betyder den nye organisering, at den kommunale sygepleje samles under én teamleder og ikke under tre teamledere, som det kendes fra Ældreområdet i dag.

tj

 

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt